Marko Viitanen blir polischef i Sydöstra Finland

Inrikesministeriet 9.7.2018 10.48
Pressmeddelande 80/2018

Inrikesministeriet har utnämnt juris doktor Marko Viitanen till polischef för polisinrättningen i Sydöstra Finland från och med den 1 september 2018. Tjänsten tillsattes för en tidsperiod på fem år. Viitanen är för närvarande polisdirektör vid inrikesministeriets polisavdelning.

Tjänsten som polischef för polisinrättningen i Sydöstra Finland söktes av tio personer. Tjänsten blir ledig den 1 september 2018 då polischef Ossi Lähdesmäki går i pension.

Polischefen leder polisinrättningens verksamhet samt ansvarar vid sidan om verksamheten även för dess effekter, utveckling, verksamhetsförutsättningar och interna tjänster. Polischefen har bland annat till uppgift att ansvara för fastställandet av polisinrättningens strategi och för den strategiska ledningen, för polisinrättningens verksamhetsförutsättningar, för samordningen av dess verksamhet och ekonomi och för beredskapen inom polisinrättningen samt att fastställa riktlinjerna och prioriteterna för polisinrättningens verksamhet.

Ytterligare information

Ilkka Salmi, kanslichef, tfn 0295 418803, [email protected]