Tjänsten som polischef för polisinrättningen i Sydöstra Finland söktes av 10 personer

Inrikesministeriet 9.5.2018 8.59
Pressmeddelande 48/2018

Tjänsten som polischef för polisinrättningen i Sydöstra Finland söktes inom utsatt tid av 10 personer. Tjänsten blir ledig den 1 september 2018 och den tillsätts för en period på högst fem år.

Följande personer sökte tjänsten inom utsatt tid:

- Mika Heinilä, juris magister, vicehäradshövding
- Jussi Kiiski, förvaltningsmagister
- Kimmo Markkula, juris kandidat, vicehäradshövding
- Mikko Masalin, juris magister
- Jarmo Nykänen, förvaltningsmagister
- Marko Nyyssönen, juris kandidat, vicehäradshövding
- Juha Pietarinen, juris kandidat
- Kari Puolitaival, juris kandidat, vicehäradshövding
- Antero Rytkölä, juris kandidat, vicehäradshövding
- Marko Viitanen, juris doktor, juris magister

Polischefen leder polisinrättningens verksamhet samt ansvarar vid sidan om verksamheten även för dess effekter, utveckling, verksamhetsförutsättningar och interna tjänster. Polischefen har till uppgift att bland annat ansvara för fastställandet av polisinrättningens strategi och för den strategiska ledningen, för polisinrättningens verksamhetsförutsättningar och för samordningen av dess verksamhet och ekonomi. Till uppgifterna hör också att fastställa riktlinjerna och prioriteringarna för polisinrättningens verksamhet samt att ansvara för beredskapen inom polisinrättningen.

Polisinrättningen i Sydöstra Finland har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för tryggandet av rätts- och samhällsordningen, upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet, polisens larmtjänster, förebyggande och utredande av brott samt förande av brott till åtalsprövning, polisens tillståndsförvaltning samt andra uppgifter som hör till den lokala polisen. Dessutom har polisinrättningen till uppgift att som allmän säkerhetsmyndighet inom sitt uppgiftsområde ge handräckning samt sköta andra uppgifter som särskilt ålagts den.

Ytterligare information:
kanslichef Esko Koskinen, tfn 0295 488 510, [email protected]
 

Pressmeddelandet korrigerats 9.5.2018 kl.15.44. Ett namn tagits bort eftersom sökanden i fråga inhiberade sin ansökan.