Tolv personer fick livräddningsmedalj

Inrikesministeriet 1.6.2018 11.18
Pressmeddelande 62/2018

Republikens president förlänade den 1 juni tolv meriterade personer livräddningsmedalj. Livräddningsmedalj förlänas såsom erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.

Medaljmottagarna är (motivering inom parentes):

1) Hassan Zubier (räddning undan dödligt våld)
2) Antti Jussi Eemeli Kanerva (räddning undan brand)
3) Juho Aarne Kalevi Vänttinen (räddning ur vatten)
4) Ville Petteri Peltola (räddning undan brand)
5) Anton August Tasanen (räddning ur vatten)
6) Peter Rikberg (räddning ur vak)
7) Erkki Elkelä (räddning ur vak)
8) Markus Laine (räddning undan brand)
9) Viljo Hannu Uolevi Helén (räddning ur vak)
10) Heikki Antero Juusti (räddning ur vak)
11) Timo Kalevi Haapasalo (räddning ur vak)
12) Matias Latvala (räddning ur vatten)

Livräddningsmedaljnämnden behandlade sammanlagt 89 förslag och förordade tolv av dem.

Läs mer om livräddningsmedalj (Regionförvaltningsverket)

Ytterligare information

Livräddningsmedaljnämndens sekreterare, överinspektör Arto Tiukkanen, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn 0295 016 093, [email protected]