FI SV EN

Kanslichef Nerg träffade vice minister Gorovoy från Rysslands inrikesministerium

Inrikesministeriet 14.6.2017 12.07
Pressmeddelande 63/2017
Kanslichef Nerg träffade vice minister Gorovoy från Rysslands inrikesministerium

Kanslichef Päivi Nerg träffade den 14 juni förste vice minister Aleksandr Gorovoy från Rysslands inrikesministerium i Moskva. Vid mötet diskuterades samarbetet mellan Finland och Ryssland i fråga om migration och migrationsläget i båda länderna. Migrationsförvaltningens uppgifter vid Rysslands inrikesministerium motsvarar i stor utsträckning Migrationsverkets verksamhetsfält i Finland.

– Vi diskuterade våra länders migrationspolitik, förvaltning och verksamhetssätt med vice minister Gorovoy. Jag anser att detta slag av informationsutbyte är viktigt – ju mer vi förstår av och känner till varandras lagstiftning och verksamhetssätt, desto effektivare är vårt samarbete i fråga om migration, framhäver Nerg.

Finland och Ryssland undertecknade i mars 2016 ett samförståndsavtal för att utveckla och fördjupa samarbetet i fråga om migration.  För att genomföra avtalet ordnas möten och seminarier med fokus på utbyte av kunskap och erfarenheter. I samband med kanslichefens och vice inrikesministerns möte ordnades dessutom bilaterala förhandlingar på expertnivå i anslutning till frågor om återtagande.

Kanslichef Nerg besökte också migrationscentret i Sakharovo. Centret är det största i Ryssland och behandlar bl.a. arbets- och uppehållstillstånd. I centret deltar de som ansöker om uppehållstillstånd i språk- och kulturtest och hälsoundersökningar som en del av tillståndsprocessen.

Ytterligare information:
Katarine Lindstedt
, inrikesministeriets specialsakkunnig i ambassaden i Moskva, +358 50 3422825 katarine.lindstedt@intermin.fi