Beslut om utvisning ska verkställas snabbare

Inrikesministeriet 28.3.2018 14.34
Pressmeddelande 35/2018

Bestämmelserna om verkställbarhet av beslut om utvisning ska ändras så att vissa utvisningsbeslut i anslutning till allmän ordning eller säkerhet ska kunna verkställas snabbare än för närvarande. Lagförslaget gäller inte avvisning av utlänningar.

Statsrådet lämnade den 28 mars en proposition om detta till riksdagen för behandling.

Besluten ska kunna verkställas 30 dagar efter delgivningen, om inte förvaltningsdomstolen har förbjudit verkställigheten. I nuläget kan beslut inte verkställas förrän eventuella besvär har behandlats vid förvaltningsdomstolen.

I regeringens proposition föreslås också att de besvär som avser utvisningsbeslut som lagändringen gäller ska behandlas skyndsamt i förvaltningsdomstolarna.
Lagförslaget gäller inte avvisning av utlänningar. Avvisningsförfarandet används när utlänningen inte har haft ett uppehållstillstånd i Finland. När asylsökande avlägsnas ur landet är Finland bundet av EU:s direktiv om asylförfaranden och den kommande förordningen om asylförfaranden.

Projektet anknyter till statsminister Sipiläs regeringsprogram, enligt vilket personer som gjort sig skyldiga till grova brott, återfallsbrottslingar och personer som är farliga för den allmänna ordningen ska avlägsnas ur landet snabbare än hittills.

Läs mer om projektet (på finska)

Ytterligare information

Kukka Kruger, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 270, [email protected] (den 28 mars)

Tiina Sinkkanen, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 626, [email protected] (fr.o.m. den 29 mars)

I pressmeddelandets sista stycke har det preciserats vem ändringen gäller (28.3 kl. 15)