FI SV

Matti, från serien ”Finnish Nightmares” av serietecknaren Karoliina Korhonen, visar hur man flaggar rätt

Inrikesministeriet 21.6.2017 8.15 | Publicerad på svenska 11.7.2017 kl. 11.29
Pressmeddelande 65/2017
Matti, från serien ”Finnish Nightmares” av serietecknaren Karoliina Korhonen, visar hur man flaggar rätt

Inrikesministeriet har publicerat nya flaggningsinstruktioner till glädje och hjälp för finländarna som en del av kampanjen #Flaggar (#Liputan). De har illustrerats av den kuopiobördiga grafiska designern Karoliina Korhonen vars serie ”Finnish Nightmares” om den stereotypt finska Matti har skämtat med den finska blygheten under senare år.

- Flaggningen ger regelbundet oss finländare huvudbry och vi får varje vecka förfrågningar om flaggningsreglerna. Vi ville lätta på trycket och betona att flaggning är någonting glatt och värdefullt som inte ska orsaka onödig stress, säger Hanne Huvila, specialsakkunnig vid inrikesministeriet.

- Flaggningen är säkert en sådan sak som skulle få Matti att känna sig obekväm. Det var lätt att ta fasta på ämnet och det är kul att avbilda ett ämne som finländarna funderar på i verkliga livet, säger Karoliina Korhonen skrattande.

Flaggningsscenerna som Korhonen illustrerat är 5 stycken.

- Den viktigaste minnesregeln för privatpersoner är följande: Man kan till exempel flagga varenda dag så länge man kommer ihåg att ta ner flaggan när det blir mörkt. Det behöver inte heller ske exakt på minuten efter mörkrets inbrott, huvudsaken är att man flaggar för sådant som är viktigt för en, påminner Huvila.

Som en del av firandet av Finlands 100-årsjubileum vill inrikesministeriet aktivera finländarna och få dem att flagga för värderingar och för glädjeämnen som är viktiga för dem själva. På kampanjsidan intermin.fi/flaggar kan de som inte har tillgång till egen flaggstång flagga digitalt.

Serierna och inrikesministeriets kampanj #flaggar finns på webbadressen intermin.fi/liputan och intermin.fi/flaggar

Ytterligare information:

Hanne Huvila, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 313, hanne.huvila@intermin.fi

www.Intermin.fi/liputan

www.Intermin.fi/flaggar