FI SV EN

Minister Risikko till rådet för rättsliga och inrikes frågor 13.10

Inrikesministeriet 12.10.2017 10.02
Pressmeddelande 109/2017
Minister Risikko till rådet för rättsliga och inrikes frågor 13.10

Inrikesminister Risikko deltar i rådet för rättsliga och inrikes frågor i Luxemburg den 13 oktober. Teman för mötet är bl.a. Schengenområdets framtid, reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS) och kampen mot terrorism.

Europeiska unionens inrikesministrar diskuterar kommissionens förslag till ändring av de regler som gäller ett tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna. Ministrarna diskuterar hur reglerna bättre ska kunna motsvara de nuvarande utmaningarna för den inre säkerheten. Avsikten med ändringen är att den vid behov möjliggör återinförandet av gränskontroller vid de inre gränserna för en längre tid än hittills när medlemsländernas inre säkerhet hotas av t.ex. terrorism.

Ministrarna får också en lägesrapport om reformen av EU:s asylsystem. Lägesrapporten omfattar Europeiska kommissionens samtliga sju förslag som gäller bl.a. Dublinsystemet, vidarebosättningen, dvs. mottagandet av kvotflyktingar, och rollen av EU:s asylbyrå EASO.

– Estland har effektivt fört vidare behandlingen av kommissionens förslag. Finland förväntar sig framsteg i synnerhet när det gäller Dublinsystemet och det gemensamma förfarandet för internationellt skydd. Dessa förslag har en viktig roll när det gäller att få det gemensamma asylsystemet att bättre motsvara den förändrade omvärlden, konstaterar minister Risikko.

Ytterligare information

Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 040 720 2216, laura.yli-vakkuri@intermin.fi