FI SV

Polisen får möjlighet att utföra mera omfattande säkerhetsvisitationer vid tillställningar och evenemang

Inrikesministeriet 20.4.2017 17.09 | Publicerad på svenska 20.4.2017 kl. 17.31
Pressmeddelande 34/2017
Polisen får möjlighet att utföra mera omfattande säkerhetsvisitationer vid tillställningar och evenemang

Statsrådet överlämnade i dag regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 2 kap. i polislagen. För polisen föreslås möjlighet att i mer heltäckande utsträckning än för närvarande utföra säkerhetsvisitation vid tillställningar och evenemang som kräver särskilt skydd eller särskild övervakning.

En polisman har rätt att när situationen nödvändigt kräver det kroppsvisitera personer förutom med tanke på föremål och ämnen som innebär fara, också för att säkerställa att en person inte innehar sådana föremål eller ämnen som det annars enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag är förbjudet att inneha vid en tillställning. Jämfört med nuläget kompletteras dessutom rätten för en polisman att utföra visitation på den plats där en tillställning eller ett evenemang äger rum så att en polisman när situationen kräver det kan vidta säkerhetsvisitation också av personer som befinner sig inom det område där en tillställning anordnas. En polismans rätt att utföra visitation begränsas således inte längre endast till personer som anländer till eller avlägsnar sig från en tillställning och personer som befinner sig i den omedelbara närheten av platsen för tillställningen eller inkvarteringslokalerna.

Genom propositionen säkerställs att polisen har bättre förutsättningar för att garantera ordning och säkerhet vid olika offentliga tillställningar. Syftet är att förhindra att föremål och ämnen som äventyrar säkerheten för människor eller som annars är olagliga förs in till offentliga tillställningar och att göra det möjligt att ingripa i innehavet av dem vid tillställningar. Målet är bl.a. att förhindra olaglig spridning av narkotika vid offentliga tillställningar.

Avsikten är att lagen träder i kraft hösten 2017. 

Mer om projektet (på finska)

Ytterligare information:
Jarkko Nieminen, överinspektör, tfn 0295 488 599, fornamn.efternamn@intermin.fi