Polisen bör kunna ingripa i flygning av drönare i vissa situationer

Inrikesministeriet 26.6.2018 9.48
Pressmeddelande 75/2018

Bestämmelser som ger polisen mer omfattande befogenheter än för närvarande att ingripa i modellflygplans och obemannade luftfartygs, s.k. drönares, färd håller på att utfärdas. Ett lagutkast om detta sändes på remiss den 25 juni.

- Polisen ska kunna ingripa i flygning av drönare när det är nödvändigt för att bl.a. upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Dessa befogenheter behövs också för att förebygga brott och trygga säkerheten vid viktiga statliga evenemang, konstaterar inrikesminister Kai Mykkänen.

Polisen föreslås också kunna förhindra flygningen på en olycksplats så att olycksoffer inte ska fotograferas eller åtgärderna på olycksplatsen störas med drönare utrustade med kamera.

Den kraftigt ökade obemannade luftfarten har skapat nya slags säkerhetshot. Oskicklig eller vårdslös flygning av drönare kan t.ex. orsaka farliga situationer. De kan också användas för att begå eller förbereda brott, t.ex. smygfotografering eller företagsspioneri. Polisens befogenheter att ingripa i sådan verksamhet är för närvarande bristfälliga.

Det föreslås att polisen vid ingripandet ska kunna använda maktmedel eller t.ex. sådana tekniska lösningar som stör kontakten mellan drönaren och dess styrsystem eller som tar över styrningen av flygapparaten.

Avsikten är att regeringspropositionen överlämnas till riksdagen hösten 2018.

Ytterligare uppgifter om projektet:

Polisens befogenheter för att ingripa i modellflygplan och obemannade luftfartyg (på finska)

Ytterligare information:
Jukka Siro, specialsakkunnig, tfn 0295 488 246, [email protected] (t.o.m. 29.6.2018)
Riitta Aulanko, regeringsråd, tfn 0295 488 569, [email protected] (2 - 20.7.2018)