Det ska vara möjligt för polisen att bättre ingripa i modellflygplan och obemannade luftfartyg

Inrikesministeriet 16.3.2018 12.17
Pressmeddelande 28/2018

Inrikesministeriet har tillsatt ett lagstiftningsprojekt för att säkerställa att polisen har tillräckliga befogenheter att ingripa i modellflygplan samt i obemannade luftfartyg, fartyg och fordon. Till uppgifterna hör också att utreda polisens möjligheter att använda dessa i sin egen verksamhet.

Inrikesministeriet har tillsatt ett lagstiftningsprojekt för att säkerställa att polisen har tillräckliga befogenheter att ingripa i modellflygplan samt i obemannade luftfartyg, fartyg och fordon. Till uppgifterna hör också att utreda polisens möjligheter att använda dessa i sin egen verksamhet.

I och med att tekniken utvecklas används modellflygplan, obemannade luftfartyg och andra obemannade fordon och fartyg allt mer i hobbyer, näringsverksamhet och även i myndighetsverksamhet. Modellflygplan kan medföra fara för miljön och människor t.ex. på grund av användningen eller egenskaperna.

Polisens behörigheter att ingripa i modellflygplan och obemannade luftfartyg är för närvarande bristfälliga. Polisen kan t.ex. inte ingripa i att ett obemannat luftfartyg har försetts med utrustning som är avsedd för fotografering och att man därigenom gör sig skyldig till olaglig underrättelseinhämtning eller till smygfotografering som gör intrång i skyddet för privatlivet. Polisens behörigheter är bristfälliga också när det gäller att utreda om ett luftfartyg utgör ett hot mot liv och hälsa eller om man genom det gör sig skyldig till något av nämnda brott.

I regeringsprogrammet konstateras det att förändringarna i Finlands säkerhetspolitiska omgivning och de nya hoten kräver beredskap av ett nytt slag av hela samhället. Detta gäller i synnerhet bekämpningen av nya och omfattande hot såsom hybridpåverkan.

Projektets mandatperiod är 14.3.2018–31.12.2018.

Mera information om projektet (på finska)

Ytterligare information:
Elina Rantakokko, specialsakkunnig, tfn 0295 488 611, [email protected]