Visstidstjänsten som avdelningschef vid polisavdelningen söktes av 7 personer

Inrikesministeriet 15.8.2018 17.25 | Publicerad på svenska 16.8.2018 kl. 16.02
Pressmeddelande 93/2018

Tjänsteförhållandet för viss tid som avdelningschef vid inrikesministeriets polisavdelning söktes av sju personer inom utsatt tid. Tjänsten tillsätts för tiden 1.10.2018–30.6.2019, dock högst för den tid som den ordinarie tjänsteinnehavaren är tjänstledig.

Tjänsten söktes av följande personer:

  • Risto Huttunen, pedagogie magister
  • Petri Knape, juris kandidat
  • Tero Kurenmaa, juris doktor
  • Katriina Laitinen, juris kandidat
  • Risto Lammi, politices magister
  • Piotr Marko Lehtonen, tradenom (högre YH)
  • Jyrki Wasastjerna, juris magister, förvaltningsmagister

Inrikesministeriets polisavdelning svarar för resultatstyrningen av Polisstyrelsen och Skyddspolisen, för styrningen och övervakningen av polisens ansvarsområde samt för de uppgifter inom polisens ansvarsområde som enligt vad som föreskrivs särskilt ankommer på ministeriet.

Till avdelningschefens uppgifter hör att leda och utveckla verksamheten vid polisavdelningen samt att svara för att avdelningens uppgifter sköts med gott resultat, ändamålsenligt och effektivt. Vidare ingår i avdelningschefens uppgifter bl.a. att allmänt utveckla branschen och sörja för de allmänna verksamhetsförutsättningarna samt att samarbeta nationellt och internationellt med kontaktgrupper. Avdelningschefen har titeln överdirektör.

Ytterligare information

Jukka Aalto, avdelningschef, tfn 040 570 5124, [email protected]