Samarbetet mellan försvarsmakten och polisen utvecklas

Inrikesministeriet 20.3.2018 15.05
Pressmeddelande 32/2018

Det bedöms hur bestämmelserna om den handräckning som försvarsmakten ger polisen fungerar. Målet med det projekt som inrikesministeriet tillsatt är att uppdatera bestämmelserna så att de tryggar polisens verksamhetsförutsättningar i vissa situationer som har samband med terroristbrott och där försvarsmakten kan ge polisen handräckning som omfattar användning av maktmedel.

Det är nödvändigt att se över paragraferna eftersom det har förflutit mer än tio år sedan de trädde i kraft och skyddspolisen höjde risknivån för terrorism 2017.

- Omvärlden med avseende på den inre säkerheten har förändrats. De nya säkerhetshoten kräver beredskap och förberedelser av ett helt nytt slag av hela samhället, säger inrikesminister Kai Mykkänen.

Beslutsprocessen ska möta de praktiska behoven

Man kommer att granska hur bestämmelserna fungerar i sin helhet, och projektet syftar till att utreda nuläget och eventuella ändringsbehov. Bedömningen fokuserar i synnerhet på bl.a. hur tydlig och fungerande beslutsprocessen är och hur den möter de praktiska behoven med tanke på olika inblandade aktörer. Dessa aktörer är polisen, Polisstyrelsen, försvarsmakten, inrikesministeriet, försvarsministeriet och statsrådets allmänna sammanträde.

Enligt Säkerhetsstrategin för samhället bör polisens förmåga att omedelbart ingripa i hot och brott utvecklas. Andra säkerhetsmyndigheter stöder polisen i denna verksamhet. Försvarsmakten stöder de myndigheter som svarar för den inre säkerheten och andra myndigheter i enlighet med begäran om handräckning och samarbetsarrangemang.

Projektets mandatperiod är 19.3–30.10.2018.

Mera info om projektet (på finska)

Ytterligare information:
Heidi Aliranta, specialsakkunnig, tfn 0295 488 367, [email protected]