Felparkeringsavgiften höjs i Jakobstad

Inrikesministeriet 16.3.2018 12.50
Pressmeddelande 29/2018

Inrikesministeriet har utfärdat en förordning om felparkeringsavgift. Felparkeringsavgiften, också kallad parkeringsbot, höjs i Jakobstad från 30 euro till 40 euro den 1 maj.

Enligt lagen om parkeringsövervakning är felparkeringsavgiften 20 euro. Genom förordning av inrikesministeriet kan det föreskrivas om en högre felparkeringsavgift om trafiktätheten, parkeringsplatsernas knapphet, antalet felparkeringar, trafikens smidighet eller andra trafikmässiga skäl kräver det.

Kommunen lägger fram ett förslag om höjning av felparkeringsavgiften. Innan förordningen utfärdas begär inrikesministeriet utlåtande om förslagen av polisinrättningarna. Inrikesministeriet skickar senare under våren anvisningar till kommunerna om hur man lägger fram ett förslag till höjning av felparkeringsavgiften.

Ytterligare information:
Sini Lahdenperä, specialsakkunnig, tfn 0295 488 312, [email protected]