Utlåtandet om obligatorisk identifiering i samband med spel på spelautomater sänds på remiss

Inrikesministeriet 21.6.2018 12.32 | Publicerad på svenska 21.6.2018 kl. 13.14
Pressmeddelande 74/2018

Enligt förslaget är det ett krav att en spelare identifierar sig i utlokaliserade penningspelsautomater från början av 2021. Avsikten är att man gradvis tar i bruk åtgärder som möjliggör att skadeverkningar av spel minskas till följd av identifiering. Ibruktagandet ska ske med iakttagande av en tillräcklig övergångstid. Den obligatoriska identifieringen gör det tekniskt möjligt att också i fysiska spelautomater ta i bruk de begränsningar som har införts syfte att minska riskspelandet. I dagens läge ska en spelare som på webben spelar företaget Veikkaus spel alltid ange sin identitet. Ändringsförslagen gällande identifieringen och tillståndsprocesserna i samband med lotterier skickades ut på remiss den 21 juni.

Från ingången av 2021 föreslås att en spelare som saknar ett kort som bevisar att han eller hon är kund hos bolaget Veikkaus inte kommer åt att spela på utlokaliserade penningautomater. Syftet med reformen är att minska och förebygga de skadeverkningar som penningspel ger upphov till. Åldersgränsen för alla former av penningspel är 18 år. Reformen gör det möjligt att bättre än tidigare övervaka spelarnas ålder. Enligt förslaget omfattar identifieringen alla utlokaliserade automater för penningspel i t.ex. affärer, på servicestationer och i kiosker.

Som hittills är det enligt förslaget möjligt för spelare att spela i bolaget Veikkaus egna spelsalar utan att identifiera sig. Syftet är att följa upp lagens inverkan på penningspelens skadeverkningar. Utvärderingen påverkar hur lagstiftaren förhåller sig till att spelarna också identifierar sig när de spelar på automater i spelsalar.

Tillstånden och anmälan i samband med varulotterierna blir mindre strikt

Som en del av regeringens strävanden att avveckla normer underlättas förfarandena kring tillstånden och anmälningarna för varulotterier, bingo och varuvinstautomater. Lotterier av varierande slag är viktiga för olika frivilligorganisationers medelsanskaffning. Det tillstånd som polisen nu beviljar för sex månader åt gången för varulotteriverksamhet försvårar eventuellt organisationernas medelsanskaffning på lång sikt. Förslaget är att polisen beviljar arrangörerna av ett varulotteri ett tillstånd för ett år åt gången. Hittills har tillstånd beviljats för ett halvt år i stöten.

Därtill föreslås att redovisningsperioden i samband med verkställandet av bingospel utsträcks till att omfatta tolv månader från nuvarande sex månader. Vidare föreslås att gränsen för det sammanlagda försäljningspriset på lotterna i ett s.k. minilotteri, som ordnas utan tillstånd för ett varulotteri, höjs från 2 000 euro till 3 000 euro.

Svarstiden för utlåtandena går ut den 10 augusti 2018. Avsikten är att regeringspropositionen överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2018. Dessutom gör inrikesministeriet utredningar för att förbättra bolaget Veikkaus förmåga att kanalisera efterfrågan på penningspel och för att stävja den verksamhet som olika tillhandahållare av speltjänster bedriver utanför monopolsystemet. Avsikten är att utredningarna blir klara inom utgången av mars 2019.

Ytterligare information

Elina Rydman, konsultativa tjänstemannen, tfn 0295 488 586, [email protected]
Titta Andersson-Bohren, specialmedarbetare, tfn 050 513 1539 (begäran om intervjuer med minister Kai Mykkänen)