FI SV

Bestämmelserna om avgångsåldrarna i tjänster vid Gränsbevakningsväsendet ändras

Inrikesministeriet 7.9.2017 14.52
Pressmeddelande 92/2017

Bestämmelserna om avgångsåldern för tjänster vid Gränsbevakningsväsendet ska ändras så att de motsvarar senareläggningen av pensioneringen enligt pensionslagen för den offentliga sektorn. Avgångsåldrarna höjs så att de motsvarar pensionsreformen, med tre månader per år från och med 2018 till dess att två års senareläggning av pensioneringarna har uppnåtts 2025.

I pensionslagen för den offentliga sektorn anges när en tjänstemans eller arbetstagares rätt till pension börjar. Avgångsåldern i sin tur fastställer den tidpunkt då en tjänsteman eller arbetstagare ska avgå från sin tjänst.

Dessutom ändras gränsbevakningslagen för att EU-förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning ska kunna genomföras i Finland. Europeiska gräns- och kustbevakningen utgörs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) och de olika medlemsstaternas myndigheter som ansvarar för gränssäkerheten. Målet är att man för att garantera säkerheten i Schengenområdet effektivare än hittills kan upptäcka sårbarheter vid de yttre gränserna samt öka samarbetet mellan EU-länderna och ansvarstagandet för kontrollen av de yttre gränserna. Ändringarna av gränsbevakningslagen har samband med att bidra med stöd och begära stöd från Frontex i fråga om bl.a. snabba gränsinsatser och åtgärder för återsändande.

Statsrådet föreslog den 7 september att lagändringarna ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna den 8 september. Ändringarna träder i kraft den 1 oktober 2017.

Mera information om projektet (på finska)

Ytterligare information:
Jaana Heikkinen
, lagstiftningsråd, tfn 0295 421 603, jaana.heikkinen@raja.fi