Hur väl Schengen fungerar utvärderas i Finland

Inrikesministeriet 25.5.2018 12.46 | Publicerad på svenska 25.5.2018 kl. 15.23
Pressmeddelande 59/2018

Europeiska kommissionens Schengenutvärdering görs i Finland i maj–juni 2018. Utvärderingsgrupper, som kommissionen samordnar, besöker finländska myndigheter och kontrollerar att Schengenregelverket tillämpas på ett ändamålsenligt sätt inom samtliga delområden.

- Det är viktigt att staterna i Schengenområdet följer gemensamma regler för kontroller vid de yttre gränserna och för visumpolitik. Därför förhåller vi oss mycket positiva till att genomförandet av Schengenregelverket utvärderas regelbundet, säger inrikesminister Kai Mykkänen

Utvärderingen genomförs med fem års mellanrum. Den här gången omfattar den alla delområden i Schengen, dvs. de yttre gränserna, Schengens informationssystem (SISII/SIRENE), polissamarbetet, återsändandena, visumpolitiken och dataskyddet.

Kommissionen har i samarbete med Finlands kontaktpersoner valt föremålen för utvärderingen till inspektionsprogrammet. Dessutom kan utvärderingsgrupperna genomföra överraskande inspektioner på föremål som de själva valt. I varje utvärderingsgrupp finns högst två experter från kommissionen och högst åtta experter från medlemsländerna samt eventuellt en eller två observatörer.

Inspektörerna utarbetar en utvärderingsrapport om eventuella brister. Åtgärder för att avhjälpa de brister som rapporten förutsätter ska vidtas utan dröjsmål.

Till Schengenområdet hör 26 stater i Europa. Det finns inga resebegränsningar eller gränskontroller mellan länderna. Området har namngetts enligt Schengenavtalet. Finland och de övriga nordiska länderna började tillämpa Schengenregelverket den 25 mars 2001. De stater som har anslutit sig till Schengenregelverket följer gemensamma regler för kontroller vid de yttre gränserna. Området har en gemensam visumpolitik, i fråga om vilken det fungerar som en enskild stat i världen.

Ytterligare information:
Heidi Sulander, specialsakkunnig, tfn 0295 488 329, [email protected]