Inrikesminister Ohisalo förlänade förtjänstmedaljerna för befolkningsskyddsarbete

Inrikesministeriet 25.2.2020 15.56
Pressmeddelande
Förtjänstmedaljerna för befolkningsskyddsarbete.

Inrikesminister Maria Ohisalo förlänade förtjänstmedaljerna för befolkningsskyddsarbete av 1. och 2. klass den 24 februari. Förtjänstmedalj för befolkningsskyddsarbete beviljas personer som arbetat förtjänstfullt eller särskilt förtjänstfullt till förmån för befolkningsskyddet.

Medaljerna av 1. klass förlänas åt

 • Esa Aalto, chefredaktör 
 • Jukka Angerman, chef för den prehospitala akutsjukvården
 • Minna Arve, stadsdirektör
 • Tiina Ferm, lagstiftningsråd
 • Veli-Matti Hakala, brandmästare
 • Jaakko Hamunen, överste
 • Tom Hanén, flottiljamiral
 • Janne Heikkinen, riskhanteringschef
 • Joni Henttu, ledande sakkunnig
 • Eero Hirvensalo, överläkare, professor
 • Petri Huupponen, äldre lärare
 • Hanne Huvila, specialsakkunnig
 • Ari Juhani Huvinen, direktör
 • Jukka Pekka Hämäläinen, räddningschef
 • Lasse Ilkka, specialsakkunnig
 • Kimmo Jarva, stadsdirektör
 • Peter Johansson, räddningsdirektör
 • Paavo Jokinen, planerare
 • Petri Järvensivu, räddningschef
 • Risto Jääskeläinen, kommodor
 • Kimmo Kaisto, redaktör
 • Jani Kanerva, riskhanteringschef
 • Jani Kareinen, räddningschef
 • Kari Karjalainen, stadsdirektör
 • Jyrki Kiviranta, överkommissarie
 • Anne Koivisto, ledande beredskapsplanerare
 • Jyri Kopare, kommendör
 • Jari Korkiamäki, räddningschef
 • Veijo Kosola, direktör för ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet
 • Tero Kuittinen, utbildningschef
 • Jukka Kupila, ledande sakkunnig
 • Mika Kurvinen, räddningsöverinspektör
 • Pekka Johannes Kyrenius, teknologie licentiat
 • Antti Kärppä, biträdande brandchef, arbetarskyddschef
 • Jukka Lehtiranta, ingenjör
 • Antti Lehtisalo, brigadgeneral
 • Jari Lepistö, räddningsöverinspektör
 • Torbjörn Lindström, utvecklingschef
 • Pirjo Marjatta Lillsunde, konsultativ tjänsteman
 • Ilkka Luoma, direktör
 • Aino-Maija Luukkonen, stadsdirektör
 • Reijo Malkamäki, räddningsöverinspektör
 • Piia Manninen, räddningsöverinspektör
 • Jari Markkanen, befolkningsskyddsplanerare
 • Ilkka Miettinen, ledande forskare
 • Maarit Muikku, laboratoriechef
 • Heikki Niemi, planerare
 • Mikko Nissinen, servicedirektör
 • Maija Norilo, specialsakkunnig
 • Pertti Normia, överinspektör för gränsbevakningsfrågor
 • Mirja Palmén, ledande sakkunnig
 • Pekka Parkkali, kommendörkapten
 • Outi Pennanen, överkommissarie
 • Hannu Puranen, brandchef
 • Mika Pöyry, överkommissarie
 • Reijo Rautauoma, styrelseordförande för Reijo Rautauoman säätiö
 • Jukka Räsänen, beredskapsplanerare
 • Pekka Räty, räddningschef
 • Markku Saarinen, sakkunnig
 • Asko Saatsi, stadsdirektör, Nurmes stad
 • Ilkka Salmi, director
 • Tiina Santonen, ledande sakkunnig
 • Marja-Riitta Salokannel, personal- och förvaltningsdirektör
 • Andreas Schneider, beredskapschef
 • Susanna Sissonen, biosäkerhetschef
 • Tiina Snellman, konsultativ tjänsteman
 • Jari Soininen, specialsakkunnig
 • Jukka Sonninen, generalmajor
 • Jukka Sovijärvi, byråchef
 • Pyry Takala, beredskapschef
 • Paavo Tiitta, riskhanteringschef
 • Aaro Toivonen, direktör för säkerhet och beredskap
 • Teemu Tumelius, sjömästare (pens.)
 • Marko Tuominen, kommodor
 • Juha Turkulainen, brandchef
 • Marita Uusitalo, överinspektör för socialvården
 • Linda Viitala, specialsakkunnig
 • Markus Viitaniemi, räddningsdirektör 
 • Juha Vuolle, kommodor
 • Wivi-Ann Wagello-Sjölund, konsultativ tjänsteman

Medaljerna av 2. klass förlänas åt

 • Marja Aarnio-Frisk, gruppchef
 • Marko Ahtikivi, brandmästare
 • Veli-Matti Backman, chef för informations- och kommunikationsteknik
 • Pauli Erik Forstén, teknisk direktör
 • Jari Olavi Hava, beredskapsplanerare
 • Pertti Heikkilä, verksamhetsledare
 • Bror-Göran Hiltunen, montör
 • Matti Henri Hirvonen, överkonstapel
 • Osmo Olavi Huopainen, beredskapschef
 • Elina Hämäläinen, brandsynsingenjör
 • Yrjö Jantunen, brandchef
 • Sari Julin, ledningens sekreterare
 • Päivi Karikumpu, stadsdirektör
 • Mari Kiminki, studiesekreterare
 • Vesa Kostamo, överkommissarie
 • Juha Kankaanpää, överinspektör
 • Kari Kaurola, överbrandman
 • Olli-Veikko Kurvinen, verksamhetsledare
 • Risto Mikael Laakso, löjtnant
 • Miia Laitinen, brandchef
 • Tom Lindell, sakkunnig
 • Tommi Mattila, beredskapschef
 • Sari Mustila, lagberedningsassistent
 • Pekka Mutikainen, brandinspektör
 • Seppo Mäenpää, säkerhetskoordinator
 • Pasi Mälkiä, planerare
 • Jorma Narvi, utbildningsplanerare
 • Mika Nevalainen, brandmästare
 • Tero Kalevi Nurmi, development and planning manager
 • Petri Palmola, montör
 • Janne Parkkonen, major
 • Piia Pälvi Tuulia Piekkari, brandingenjör
 • Tuomas Pylkkänen, brandsynsingenjör
 • Jyrki Repo, säkerhetsutbildare
 • Jukka Saari, ledande brandinspektör
 • Jiri Petteri Mikael Salmenoja, översergeant
 • Ari Antero Johannes Toiva, ekonomi- och förvaltningsdirektör
 • Timo Tuomi, inspektör
 • Reijo Tuovinen, överkommissarie
 • Aana Vainio, säkerhetsutbildare
 • Mika Viertola, brandchef

Ytterligare information:
Mika Kättö, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 488 413, [email protected]