Tero Kurenmaa ny avdelningschef för inrikesministeriets polisavdelning

Inrikesministeriet 19.9.2019 13.24
Pressmeddelande 69/2019

Statsrådet har utnämnt juris doktor Tero Kurenmaa till visstidstjänsten som avdelningschef för inrikesministeriets polisavdelning för tiden 1.10.2019–31.12.2020, dock högst för den tid som den ordinarie tjänsteinnehavaren är tjänstledig. För närvarande är Kurenmaa biträdande chef för centralkriminalpolisen.

Avdelningschefen leder och utvecklar polisavdelningens verksamhet samt svarar för att avdelningens uppgifter sköts med gott resultat, ändamålsenligt och effektivt. I avdelningschefens uppgifter ingår dessutom att allmänt utveckla branschen och sörja för de allmänna verksamhetsförutsättningarna samt att samarbeta nationellt och internationellt med berörda grupper.

Visstidstjänsten som avdelningschef för inrikesministeriets polisavdelning söktes av sex personer.

Ytterligare information:

Jukka Aalto, avdelningschef, tfn 0295 488 510, [email protected]