FI SV EN

Finland arbetar systematiskt för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism

Inrikesministeriet 26.9.2017 9.46
Pressmeddelande 100/2017
Finland arbetar systematiskt för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism

Inrikesministeriet publicerade årsrapporten 2017 om det nationella åtgärdsprogrammet för förebyggande av våldsam radikalisering och extremism.

Man har lyckats väl med att uppnå de mål för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism som sträcker sig till utgången av 2018 och som uppställts i åtgärdsprogrammet. Målen gäller bl.a. identifiering av personer som återvänder från konfliktområden samt avslöjande och effektiv undersökning av hatbrott.

I rapporten beskrivs hur genomförandet av åtgärdsprogrammet framskrider och bedöms hur de ändringar och utvecklingsriktningar som kan skönjas i våldsbejakande radikalisering och extremistiska gruppers verksamhet påverkar det förebyggande arbetet. I rapporten bedöms hur de 36 åtgärderna i programmet har framskridit och beskrivs hur de lokala samarbetsnätverken fungerar i Åbo, Tammerfors, Uleåborg och Helsingfors.

Årsrapporten har sammanställts av den nationella samarbetsgruppen som inrikesministeriet tillsatt och som årligen bereder en lägesrapport om hur genomförandet av programmet framskrider. Följande rapport publiceras sommaren 2018.

Bekämpning av hatretorik och hatbrott är viktig för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism

Antalet terrorattacker i Europa har ökat och hotet om våldsbejakande radikalisering har ändrats. I rapporten konstateras det att terroristorganisationers våldsbejakande extremistpropaganda, de falska nyheterna och desinformation samt hatretorik och det under 2015 betydligt ökade antalet hatbrott ökar grogrunden för våldsbejakande radikalisering och extremism. Hotet om våldsam verksamhet har samband med såväl den religiöst motiverade våldsamma extremismen som den våldsamma extremhögern.

Tyngdpunkten inom förebyggandet av våldsbejakande radikalisering och extremism har överförts till de frågor som gäller de personer som återvänder från stridsområden i Syrien och Irak. Enskilda aktörer är en allt större utmaning med tanke på förebyggandet av våldsbejakande radikalisering och extremism, och det är svårt att förebygga dessa individers verksamhet. En viktig del av det förebyggande arbetet är att bekämpa hatretorik och hatbrott.

Också internationella förväntningar riktas mot Finland

En av prioriteringarna i den nationella samarbetsgruppens verksamhet 2016–2017 har varit att utveckla undervisningsväsendets beredskap i fråga om förebyggandet av våldsbejakande radikalisering och extremism. Det finländska utbildningssystemet är ett av de bästa i världen och mot Finland riktas också internationella förväntningar på att utveckla god praxis i läroanstalter.

Undervisningsväsendets betydelse i förebyggandet av våldsbejakande radikalisering framhävs också av att de personer som misstänks för terroristbrott eller som har genomgått en våldsbejakande radikalisering är allt yngre. Två andra prioriteringar i samarbetsgruppen är att utveckla och utvidga den lokala verksamheten samt att utveckla och starta RADINET-verksamheten. RADINET (exit)-verksamheten hjälper radikaliserade personer i kampen mot våld.

Enligt rapporten är utmaningen framöver att involvera social- och hälsovårdsväsendet i förebyggandet av våldsbejakande radikalisering och extremism.

Årsrapport 2017: Det nationella åtgärdsprogrammet för förebyggande av våldsam radikalisering och extremism (på finska)

Ytterligare information:
Tarja Mankkinen
, utvecklingschef, tfn 0295 488 370, tarja.mankkinen@intermin.fi