Finland har erbjudit Sverige hjälp med skogsbränderna - svaret dröjer ännu

Inrikesministeriet 26.7.2018 14.54
Pressmeddelande 85/2018

Finland har den 26 juli erbjudit Sverige hjälp med att släcka de största skogsbränderna i landets historia. Finland är berett att skicka ca 35 brandmän med utrustning till Sverige. I praktiken innebär detta brandbilar, tankbilar, motorsprutor och fordon som kan användas i terräng. Sverige har ännu inte svarat på anbudet.

- Förra veckan kunde vi inte frigöra personal eller utrustning till Sverige eftersom alla resurser var bundna till släckningen av skogsbränder på olika håll i Finland. Nu har vi fått skogs- och terrängbränderna under kontroll i Norra och Egentliga Finland och vi har möjlighet att skicka hjälp till Sverige, berättar direktör Jussi Korhonen, ställföreträdare för räddningsöverdirektören.

Om Sverige godkänner anbudet om manskap och materiel, är en avdelning av en plutons storlek beredd att resa inom 24 timmar efter startordern. De frivilliga deltagarna kommer från räddningsverket i Norra Savolax, räddningsverket i Uleåborg-Nordöstra Österbotten och räddningsverket i Lappland. Den räddningspluton som skickas från Finland ska vara självförsörjande vilket betyder att den själv också sköter inkvarteringen och logistiken.

Brandsläckningen i Sverige har pågått redan över en vecka.

- Sverige har fortfarande önskat materiel för brandsläckning i synnerhet från luften, men sådan materiel kan vi inte skicka. Räddningsverken har inte egna helikoptrar, utan vid brandsläckning från luften används i Finland Gränsbevakningsväsendets och Försvarsmaktens materiel. Vi kan dock skicka brandsläckningsutrustning och släckningsmän som säkert kan behövas i synnerhet som reserv, konstaterar räddningsöverinspektör Rami Ruuska.

De grupper som eventuellt kommer att sändas ut har rekryterats från flera räddningsverks områden utanför den normala beredskapen, t.ex. från frivakt. Således förändras inte beredskapen att bemöta terräng- och skogsbränder i hemlandet. Torkan orsakar att indexet för skogsbrand höjs i hela Finland. Enligt prognoserna kommer varning för skogsbrand mot slutet av veckan att gälla över hälften av Finlands areal.

Sverige har begärt hjälp med att släcka skogsbränder av de övriga nordiska länderna och av flera EU-länder. Flera länder har skickat hjälp inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism.

Ytterligare information

Jussi Korhonen, direktör (civil beredskap), ställföreträdare för räddningsöverdirektören, tfn 0295 488 289, [email protected]

Rami Ruuska, räddningsöverinspektör, tfn 0295 488 424, [email protected]