Finland får tilläggsfinansiering ur EU:s fond för inre säkerhet för utveckling av gränskontrollen

Inrikesministeriet 6.9.2018 13.56
Pressmeddelande 101/2018

Till det nationella genomförandeprogrammet för fonden för inre säkerhet (Internal Security Fund, ISF) fogas en tilläggsfinansiering på ca 6,1 miljoner euro som Europeiska kommissionen tidigare i år har beviljat Finland. Avsikten är att genom tilläggsfinansieringen finansiera projekt som gäller de yttre gränserna. Statsrådet har godkänt ändringen av genomförandeprogrammet torsdagen den 6 september.

Cirka hälften av tilläggsfinansieringen riktas till utveckling av gränskontrollen och resten till utveckling av datasystem i anslutning gränskontrollen. Det har föreslagits att man med finansieringen ska anskaffa bland annat patrullfordon och skyddsutrustning för att upprätthålla säkerheten vid gränsövergångsställena samt flyttbara övervakningsanordningar.

Projekt som stödjer den inre säkerheten finansieras i Finland med sammanlagt cirka 75 miljoner euro ur ISF-fonden. Fondens programperiod är 2014–2020.

Tilläggsfinansiering för in- och utresesystemet Entry-Exit

Det har dessutom till det nationella programmet för fonden för inre säkerhet fogats en tilläggsfinansiering på ca 6,4 miljoner euro som Finland fått av kommissionen. Tilläggsfinansieringen är öronmärkt för de kostnader som in- och utresesystemet (Entry-Exit) föranleder. Finansutskottet beslutade den 6 september om att tilläggsfinansieringen riktas till fondens nationella program.

Det nationella genomförandet av fonden för inre säkerhet grundar sig på det nationella programmet och det nationella genomförandeprogrammet. I det nationella programmet fastställer man på allmänt plan riktlinjerna för fondens målsättningar om vilka det har överenskommits med Europeiska kommissionen. I det nationella genomförandeprogrammet preciserar man igen hurdana projekt som stöds med medel ur fonden.

Närmare information om fonderna

Ytterligare information

Ville Similä, specialsakkunnig, tfn 0295 488 279, [email protected]
Sanna Virtanen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 300, [email protected]