Cirka 8 miljoner euro delas ut i ansökningsförfarande för asyl-, migrations- och integrationsfonden

Inrikesministeriet 27.8.2018 12.58
Pressmeddelande 96/2018

Inrikesministeriet har den 27 augusti 2018 inlett en ansökningsomgång för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

I denna ansökningsomgång kan cirka 8 miljoner euro sökas ur AMIF-fonden.

Projekt eller verksamhet som genomför fondens nationella mål kan beviljas stöd via fonden. Till dessa hör befästande och utvecklande av det gemensamma europeiska asylsystemet, integration och laglig invandring, återvändande av asylsökande, utveckling av det nationella programmet för vidarebosättning och säkerställande av att placeringen av kvotflyktingar i kommunerna fungerar.

Stöd kan beviljas offentligrättsliga och privaträttsliga juridiska personer som registrerat sig i en medlemsstat i Europeiska unionen. Stöd beviljas inte privatpersoner.

Ansökan är öppen till den 1 oktober 2018 kl. 16.15.

Ansökningsannonser och ansökningsmaterial 

Ytterligare information:
Kristiina Mauriala, specialsakkunnig, tfn 0295 488 275, [email protected]
Iikka Saunamäki, specialsakkunnig, tfn 0295 488 267, [email protected]