Ungdomarna har en betydande roll vid förebyggandet av våldsbejakande radikalisering

InrikesministerietUndervisnings- och kulturministeriet 9.2.2017 10.09
Pressmeddelande

Ungdomarna behövs vid förebyggandet av våldsbejakande radikalisering. Inrikesministeriet och undervisnings- och kulturministeriet vill öka samarbetet med de unga. Ministerierna ordnade den 9 februari en rundabordsdiskussion om våldsbejakande radikalisering under rubriken "Vad gör ungdomarna för att förebygga våldsbejakande radikalisering?" I diskussionen deltog förutom ministrar också ungdomar och experter inom ungdomsarbete.

- Våldsbejakande radikalisering berör de unga på många sätt. Alla våldsamt radikaliserade personer är inte unga, men många av dem är. Ungdomarna är en målgrupp för alla våldsamma extremiströrelsers propaganda och rekryteringsförsök, säger inrikesminister Paula Risikko.

Förebyggande arbete i nyckelposition

- När det gäller att bekämpa våldsbejakande radikalisering är det förebyggande arbetet i nyckelposition. Undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde når ut till alla unga åldersklasser genom utbildning, kultur, fritidsintressen, ungdomsarbete och idrott, vilket innebär att vi kan göra mycket, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

- I våras inledde vi vid undervisnings- och kulturministeriet ett omfattande program för att förebygga hatretorik och rasism samt för att främja delaktighet i samhället. Programmet Betydelsefull i Finland innehåller tio åtgärder genom vilka hela vårt ministerium styrs att arbeta för ett mer tolerant Finland som allt mer betonar delaktighet, säger ministern fortsättningsvis.

Om en ung person går med i våldsam verksamhet som motiveras ideologiskt, kan det vara en destruktiv lösning med tanke på hela hens framtid. Erfarenheterna har visat att det ofta är svårt att igen bli en s.k. vanlig medborgare. De andra har svårt att lita på en människa med våldsam bakgrund.

Fortsatt samarbete med de unga som mål

I somras genomförde inrikesministeriet tillsammans med Kyrkans Utlandshjälp och Demos Helsinki ett samhälleligt Safari-läger för unga. Temat för lägret var vad de unga själva kan göra för att förebygga våldsbejakande radikalisering. Målet är att få information om hur ungdomarna ser den våldsbejakande radikaliseringen och verksamheten hos extremiströrelser, hur dessa påverkar ungdomarnas liv och vad de unga tycker att man kan göra för att bekämpa effekterna av dessa fenomen.

- Utgångspunkten är att varje ung person känner sig som en uppskattad medlem av sin gemenskap. Vi har utvecklat YAVE - Youth Against Violent Extremism-nätverket där enskilda människor, organisationer och företag som är intresserade av frågan är välkomna att delta, berättar Aarne Talvela och Veera Tirinen som var med på lägret.

- Ungdomarnas arbete, idéer och förslag var mycket kloka och mångsidiga. Det lönar sig att ta de unga med i arbetet eftersom vi når bättre resultat tillsammans med dem. Målet är att samarbetet med ungdomarna fortsätter, konstaterar minister Risikko.

Förenta Nationernas resolution 2250 förutsätter att de unga tas med i fredsuppbyggande och bekämpning av våldsam extremism. Målet är partnerskap, inte bara att de unga hörs.

Också det åtgärdsprogram för förebyggande av våldsam extremism som Förenta nationernas generalsekreterare offentliggjorde i januari 2016 framhäver betydelsen av de ungas delaktighet och kräver konkreta åtgärder för att garantera den.

YAVE Youth Against Violent Extremism
www.youtube.com/watch?v=z9VK4Tqe8dA

Ytterligare information:

Tarja Mankkinen, utvecklingschef, inrikesministeriet, tfn 0295 488 370, [email protected]
Heikki Kuutti Uusitalo, specialmedarbetare, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 050 302 8246

YAVE:s grundande medlemmar:
Aarne Talvela, tfn 050 402 23 31, [email protected]
Veera Tirinen, tfn 044 502 12 97, [email protected]