Cirka 9,3 miljoner euro kan sökas ur det särskilda anslaget för vidarebosättning

Inrikesministeriet 5.3.2018 11.50
Pressmeddelande 23/2018

Ansökningstiden för asyl-, migrations- och integrationsfondens (AMIF) särskilda anslag för vidarebosättning inleddes den 5 mars 2018. Europeiska kommissionen betalar ut särskilt anslag för vidarebosättning till medlemsstaterna på basis av antalet kvotflyktingar som vidarebosatts.

Under denna ansökningsomgång för det särskilda anslaget för vidarebosättning kan sammanlagt ca 9,3 miljoner euro sökas ur tre nationella mål i fondens genomförandeprogram. De åtgärder som finansieras genom anslaget ska enligt det nationella genomförandeprogrammet ha samband med säkerställande av kontinuiteten för och verksamheten enligt programmet för vidarebosättning i Finland samt av att placeringen av kvotflyktingar i kommuner fungerar.

Av den finansiering som finns att dela ut kan ca 3,3 miljoner euro beviljas för projekt eller verksamhet som ansluter sig till det nationella genomförandeprogrammets nationella mål 5.1 som gäller stöd till utveckling av myndighetsförfaranden samt till det nationella målet 5.2 som gäller stöd till utveckling av den utbildning som främjar mottagningsverksamheten.

6 miljoner euro av finansieringen kan beviljas för projekt eller verksamhet som genomför det nationella målet 6.1 i fondens nationella genomförandeprogram. Det nationella målet 6.1 gäller effektivisering av placeringen av flyktingar i kommuner.

Ansökningstiden går ut den 29 mars 2018 kl. 16.15.

Ansökningsannons och mer information om ansökan 

Läs mera om EUSA-fonder

Ytterligare information:

Iikka Saunamäki, överinspektör, tfn 0295 488 267, [email protected]