Det riksomfattande storevenemanget Integration 2018 bemöter integrationsfältets behov

Inrikesministeriet 14.6.2018 16.09
Pressmeddelande 70/2018

Det riksomfattande storevenemanget Integration 2018, som ordnas den 18–19 september, för samman integrationsexperter och sakkunniga som arbetar med den kulturella mångfalden inom den offentliga, privata och tredje sektorn. Evenemanget för samman det omfattande fältet inom branschen och erbjuder mångsidigt och innovativt program från integrationsarbetets olika sektorer.

Det utförs oerhört mycket viktigt arbete inom integration, men aktörerna samlas sällan under samma tak. På integrationsfältet utförs också överlappande arbete, och utbytet av bästa praxis sker inte alltid på effektivaste möjliga sätt. Evenemangets huvudansvariga arrangörer arbets- och näringsministeriet, inrikesministeriet och Helsingfors stad samt andra integrationsaktörer som deltar vill få till stånd en ändring i detta.

– Evenemanget är betydande också ur EU-finansiärernas synvinkel eftersom Europeiska kommissionen har efterlyst främjande av synergierna mellan olika finansieringsinstrument och stärkande av kontakterna mellan myndigheterna, tredje sektorn och företagsvärlden, säger specialsakkunnig Kristiina Mauriala.

Behovet av integrationstjänster har ökat eftersom den utländska befolkning som är bosatt i Finland nästan fördubblades på 2000-talet, och invandringen ökar fortfarande kraftigt. Vid evenemanget Integration 2018, som ordnas på Kulturhuset i Helsingfors, behandlas integrationen i synnerhet med tanke på sysselsättning, utbildning, delaktighet, basservice och mottagande av flyktingar.

Integration 2018 ordnas som samarbete mellan integrationsaktörer

Tvådagarsevenemanget som i år ordnas för första gången är en gemensam satsning av integrationsfältet. Förutom ministerier och städer deltar också organisationer och projekt. En förteckning över de aktörer som deltar finns på evenemangets webbplats.

Anmälan till evenemanget öppnades den 14 juni. Evenemanget är öppet till alla som arbetar med integration.

Webbplatsen Integration 2018

Anmälan

Ytterligare information:

Kristiina Mauriala, specialsakkunnig, tfn 0295 488 266, [email protected]

Elina Sillanpää, specialsakkunnig, tfn 0295 488 275, [email protected]