Inrikesministrarna ska diskutera migrationen till EU

24.11.2022 16.01
IM
EU:s inrikesministrar samlas till ett extra möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 25.11. Ministrarna ska diskutera migrationen till EU, akuta utmaningar i anslutning till migrationen och EU:s gemensamma färdplan. Inrikesminister Krista Mikkonen representerar Finland vid mötet.

Finländarnas trygghetskänsla har ökat sedan i våras – världsläget väcker dock oro

24.11.2022 13.35
IM
Befolkningens uppfattningar är i huvudsak de samma som i våras. Det finns skillnader inom befolkningen när det gäller mängden oro och hur man förhåller sig till exempel till det internationella biståndet. Granskningen lyfter också fram regionala skillnader mellan stadsbor och landsbor. Uppgifterna framgår av den uppföljning vid inrikesministeriet som beskriver hur trygghetskänslan utvecklas.

Omprövning av vissa beslut av Migrationsverket ska kunna begäras avgiftsfritt

17.11.2022 13.58
IM
Det föreslås att utlänningslagen ändras så att Migrationsverkets kunder avgiftsfritt kan begära omprövning av beslut som gäller EU-blåkort eller uppehållstillstånd som beviljas specialsakkunniga. Syftet är att göra automatiserat beslutsfattande möjligt för verket i fråga om dessa ärendegrupper. Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen den 17 november.

Ändringar föreslås i polisens metoder för inhämtande av information

17.11.2022 13.57
IM
Avsikten är att polislagens bestämmelser om hemliga metoder för inhämtande av information och om gripande av efterlysta ska uppdateras och förtydligas. Regeringen lämnade en proposition om detta till riksdagen den 17 november.

Se även