Personer som gjort sig skyldiga till allvarliga brott kan i fortsättningen förlora sitt finska medborgarskap

25.4.2019 11.54
IM
Medborgarskapslagen ändras så att personer som gjort sig skyldiga till vissa allvarliga brott kan förlora sitt finska medborgarskap. Statsrådet föreslog torsdagen den 25 april att lagen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag. Lagen avses träda i kraft den 1 maj 2019.

Personer som gjort sig skyldiga till allvarliga brott ska i fortsättningen kunna förlora sitt finska medborgarskap

5.12.2018 11.37
IM
Personer som gjort sig skyldiga till vissa allvarliga brott ska i fortsättningen kunna förlora sitt finska medborgarskap. Sådana brott är landsförräderi, högförräderi och terroristbrott som riktat sig mot Finlands vitala intressen. Regeringen lämnade den 5 december en proposition med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen till riksdagen.

Innehåll med tagg kansalaisuus .

Ändringar som förtydligar medborgarskapslagen skickades på remiss

1.10.2021 13.22
IM
Pass.
Inrikesministeriet skickade ett utkast till regeringsproposition om ändring av medborgarskapslagen på remiss den 1 oktober. Syftet med ändringarna är att uppdatera och förtydliga lagen. Avsikten är inte att underlätta eller försvåra förvärv eller förlust av medborgarskap.

Behörighetsvillkoren för militära tjänster vid Gränsbevakningsväsendet för personer med dubbelt medborgarskap preciseras

1.7.2019 13.29
IM
Från och med den 1 juli 2019 kan till en militär tjänst vid Gränsbevakningsväsendet utnämnas endast personer som inte har ett sådant medborgarskap i en annan stat eller andra utländska bindningar som avses i säkerhetsutredningslagen, vilka kan äventyra statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets försvar eller Finlands internationella relationer eller tjänstgöringssäkerheten vid Gränsbevakningsväsendet.