Redogörelsen för den inre säkerheten
Målet är att Finland ska vara världens tryggaste land för alla människor och människogrupper

20.5.2021 13.30
IM
Redogörelsen för den inre säkerheten.
Torsdagen den 20 maj godkände statsrådet redogörelsen för den inre säkerheten och överlämnade den till riksdagen för behandling. Målet för redogörelsen är att alla människor och människogrupper i Finland ska få leva i ett allt tryggare land.

Räddningsväsendets ställning tryggas i samband med social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet

12.11.2019 9.31
IM
räddningsväsendet
Bild: Miisa Kaartinen
Inrikesministeriet har utarbetat mål för reformen av räddningsväsendet i samband med social- och hälsovårdsreformen. Syftet är att stärka räddningsväsendets riksomfattande resurser, ledning och styrning samt att intensifiera samarbetet mellan aktörerna inom branschen. Beredningen sker i nära samarbete med hela branschen.

Innehåll med tagg onnettomuudet .

Inrikesministeriet har inlett en undersökning av en olycka i samband med byggnadsbrand i Kerimäki

4.5.2021 16.28
IM
Räddare.
Inrikesministeriet har tillsatt en undersökningskommission för att utreda en byggnadsbrand i Kerimäki den 1 maj 2021. En person som hör till en avtalsbrandkår skadades allvarligt i branden.

Finland sänder experthjälp inom internationell räddningsverksamhet till Ekvatorialguinea

11.3.2021 8.32
IM
Räddare tränar.
Inrikesministeriet har beslutat sända två experter till Bata i Ekvatorialguinea där en explosion i ett ammunitionslager har orsakat omfattande skador. Ekvatorialguinea har begärt internationellt bistånd till räddningsinsatserna i samband med explosionsolyckan. Räddningsinstitutet är arbetsgivare för de experter som sänds ut.

Finland sänder expert- och materielhjälp inom räddningsverksamheten Libanon på grund av explosionsolyckan

6.8.2020 15.18
IM
Materialhjälp.
Inrikesministeriet har beslutat sända expert- och materielhjälp till Beirut via Europeiska unionens civilskyddsmekanism på grund av en explosionsolycka. Libanon har begärt internationellt bistånd hos EU:s civilskyddsmekanism. Finland är medlem i mekanismen.

Bättre säkerhet i vardagen tack vare åtgärdsprogram för förebyggande av olyckor

16.12.2019 13.32
IM
Räddningsväsendets åtgärdsprogram för förebyggande av olyckor har blivit klart. Åtgärdsprogrammet fastställer de nationella målen för att förebygga olyckor och integrerar förebyggandet allt starkare i all verksamhet inom räddningsväsendet.