Innehåll med tagg radikalismi .

De förebyggande åtgärderna mot våldsbejakande extremism och radikalisering framskrider

18.2.2021 8.48
IM
Människor går ner på gatan.
Arbetet för att förebygga våldsbejakande extremism och radikalisering har framskridit väl trots coronapandemin, konstateras det i en årsrapport.

Våldsbejakande radikalisering och extremism förebyggs på många sätt

19.12.2019 15.32
IM
Statsrådet har fattat ett principbeslut om ett nationellt åtgärdsprogram för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism 2019–2023. Syftet med programmet är bl.a. att minska det extremistiska våldet och hotet om det när det gäller individer, sammanslutningar och samhället samt att främja tillgodoseendet av likabehandling, yttrandefrihet och andra grundlagsenliga rättigheter.

Internationella experter på våldsbejakande radikalisering samlas i Helsingfors

16.9.2019 13.04
EU2019FI IM
Konferensen om förebyggande av våldsbejakande radikalisering (Conference on Preventing Violent Radicalisation) samlar ett stort antal internationella experter i Finlandiahuset den 17–18 september. De kommer att utifrån forskningsdata, praktisk erfarenhet och myndighetsperspektiv diskutera förebyggande av våldsbejakande radikalisering.

Ankarverksamheten syftar till att hjälpa ungdomar i hela Finland enligt samserviceprincipen

27.3.2019 10.31
IM
Ankkuritiimi
Oberoende av var i Finland de bor ska ungdomar ha möjlighet att få hjälp när de t.ex. uppvisar symtom genom att begå brott, när de använder narkotika eller när de riskerar att radikaliseras. Målet med den färska handboken för ankarverksamheten är att stödja experterna i deras arbete så att verksamheten ska vara enhetlig i hela landet. Ankarverksamheten är sådant multiprofessionellt samarbete som fokuserar på att främja välbefinnande och förebygga brott bland unga.

Ministeriet för inre säkerhet och migration