Inrikesministeriet beslutade om att Krishanteringscentret flyttas till Helsingfors

6.7.2018 15.03
IM
Krishanteringscentret (CMC Finland) flyttas från Kuopio till Helsingfors. Inrikesministeriet beslutade om överföringen den 5 juli. Krishanteringscentret är en av de aktörer som genomför Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. För att stärka Finlands roll i den internationella krishanteringen behövs samarbete med partner inom den övergripande krishanteringen och med internationella partner. De bästa förutsättningarna för detta finns i Helsingfors.

Inrikesministeriet jämförde alternativen för Krishanteringscentrets placeringsort

6.6.2018 15.27
IM
I den utredning som inrikesministeriet gjorde för koordineringsgruppen för regionalisering och som gäller placeringsorten för Krishanteringscentret (CMC Finland) jämfördes Helsingfors, Säkylä och Tammerfors med den nuvarande placeringsorten Kuopio enligt funktionella, regionala och ekonomiska faktorer och faktorer relaterade till personalen. Inrikesministeriet föreslår att Krishanteringscentret flyttas till Helsingfors.

Innehåll med tagg siviilikriisinhallinta .

Förfarandet för rekrytering av sakkunniga inom civil krishantering ses över

2.9.2021 14.49
IM
Kvinna ger ett mjukisdjur åt ett barn.
Förfarandet för rekrytering av sakkunniga inom civil krishantering som sänds utomlands utvecklas. Den 2 september överlämnade regeringen till riksdagen en proposition som anknyter till frågan. Målet är att Finland ska ha tillgång till en tillräckligt stor, mångsidig och kunnig sakkunniggrupp för uppgifter inom civil krishantering.

Krishanteringscentrets ställning förbättras genom ändring av lagen om civil krishantering

4.10.2018 13.58
IM
Krishanteringscentrets verksamhetsförutsättningar stärks, och rättigheterna och skyldigheterna för experter som kan skickas utomlands förtydligas. Regeringen lämnade den 4 oktober en proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagar som gäller civil krishantering. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2019.

Krishantering i världspolitikens brännpunkt

19.6.2018 9.20
IM
Konflikten mellan Palestina och Israel har pågått i 70 år. Den civila krishanteringsinsatsen EUPOL COPPS arbetar för att dämpa den kris som pågått länge och nå grundtrygghet i området. Den palestinska frågan har skapats av människan. Den kan också lösas av människan.

Finland betonar åtgärder för att främja jämställdhet vid civil krishantering

4.5.2018 7.00
IM
Finland är världskänt för sitt kunnande i civil krishantering. Nästan hälften av dem som professionellt arbetar med civil krishantering är anställda inom inrikesministeriets förvaltningsområde. Styrkan i Finlands arbete för civil krishantering är att det bygger på att främja jämställdhet och ett integrerat arbetssätt där man genom samarbete med olika aktörer strävar efter att skapa stabilitet inom konfliktområdet.