Det nordiska samarbetet inom civil beredskap är nu viktigare än någonsin

2.12.2022 13.57
IM
Ministrarna med ansvar för frågor som gäller civil beredskap eller deras ställföreträdare från Danmark, Sverige, Norge, Island och Finland träffades i Reykjavik den 2 december i det så kallade Hagasamarbetets tecken. Finland representerades vid mötet av inrikesministeriets statssekreterare Akseli Koskela.

Statsrådet fastställde de riksomfattande strategiska målen för räddningsväsendet 2023–2026

1.12.2022 14.30
IM
I målen beaktas de nationella, regionala och lokala behoven av räddningsväsendets tjänster samt olycksriskerna. Syftet med målen är att säkerställa att räddningsväsendets tjänster ordnas på ett högklassigt, enhetligt och kostnadseffektivt sätt. Målen träder i kraft den 1 januari 2023.

Inrikesminister Krista Mikkonen och organisationer diskuterade ungdomsbrottslighet och gängbildning

1.12.2022 8.58
IM
Rundabordsmötets deltagare.
Aktörer som sysslar med förebyggande ungdomsarbete och myndigheter deltog i inrikesminister Mikkonens rundabordsmöte.
Inrikesminister Krista Mikkonen diskuterade fenomenen ungdomsbrottslighet, gängbildning och gängbrottslighet vid ett rundabordsmöte med experter från olika branscher den 30.11. Till rundabordsmötet hade bjudits in erfarenhetsexperter, aktörer som sysslar med förebyggande ungdomsarbete och myndigheter.

Finland skickade bistånd inom energisektorn till Ukraina

30.11.2022 16.04
ANM IM
Den 24 november skickade Finland mer bistånd inom energisektorn till Ukraina där biståndsbehovet är stort. Den här gången skickades elnätskomponenter, till exempel strömtransformatorer, brytare och reläer. Tidigare under hösten skickades 28 strömtransformatorer till Ukraina.

Se även