Utvecklingen av Migrationsverket grundar sig i fortsättningen på exaktare information

14.1.2022 12.07
IM
Vid inrikesministeriet har det genomförts ett projekt för att undersöka hur man kan skapa klarhet i bilden av invandringen till Finland under de närmaste åren och vilka konsekvenser invandringen har för Finlands migrationsförvaltning, i synnerhet för Migrationsverket. Avsikten är att se till att migrationsförvaltningens tjänster smidigt bemöter samhällets behov.

Inreserestriktionerna förblir i huvudsak oförändrade fram till den 31 januari

13.1.2022 14.12
IM
Gränskontrollen vid de inre gränserna fortsätter och inreserestriktionerna förblir också i övrigt i huvudsak oförändrade fram till den 31.1. Det införs dock vissa lättnader i begränsningarna i fråga om de personer som av medicinskt grundad anledning inte kan ta vaccin mot covid-19. Statsrådet fattade beslut om ändringarna den 13.1. och ändringarna träder i kraft den 17.1.

Sotningsreformen har gått enligt planerna – inga betydande ändringar i priserna, tillgången eller kvaliteten på sotning

17.1.2022 11.12
IM
Inrikesministeriet lämnade den 22 december 2021 en skriftlig utredning till riksdagens förvaltningsutskott om genomförandet av den sotningsreform som trädde i kraft 2019. Enligt utredningen finns det för närvarande inget behov av att ändra bestämmelserna om sotning i räddningslagen.

Klimatförändringarna och säkerheten i vardagen är teman för Europa är vi-diskussionsmötet i Jyväskylä den 18 januari

5.1.2022 14.30
IM
Finland och klimatförändringarna samt uppbyggande av en hållbar och trygg vardag är teman för det diskussionsmöte som ordnas den 18 januari kl. 9.30–11.30 och som är ett led i evenemangsserien Europa är vi. Evenemanget öppnas av inrikesminister Krista Mikkonen.

Sjutton personer vill bli rektor för Polisyrkeshögskolan

23.12.2021 15.00
IM
Inom utsatt tid lämnades 17 ansökningar till tjänsteförhållandet för viss tid som rektor för Polisyrkeshögskolan (17.1.2022‒31.7.2025).

Ett lagstiftningsprojekt för sättande i kraft av avtalet om polissamarbete mellan Finland och Sverige har inletts

20.12.2021 10.28
IM
Polisens ärmmärke.
Inrikesministeriet har i dag tillsatt ett lagstiftningsprojekt för att bereda en regeringsproposition om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan Sverige och Finland om polissamarbete i gränsområdet.