Inrikesministeriets kontaktinformation

Postadress: PB 26, 00023 Statsrådet
Huvudkontor: Kyrkogatan 12, Helsingfors

Telefon 0295 480 171 (växel), direktnummer 0295...
Fax 09 160 44635 (registratorskontor)

Registratorskontor och handlingar

Officiell e-postadress: kirjaamo@intermin.fi
tfn 0295 418 8888
Postadress: PB 26, 00023 Statsrådet

Handlingar som riktas till inrikesministeriet kan lämnas in till statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2 B, Helsingfors (kl. 8–16.15).

E-post

fornamn.slaktnamn@intermin.fi
gränsbevakningsavdelningen: fornamn.efternamn@raja.fi

Inrikesministeriets adress för elektronisk fakturering

EDI-kod: 003702459923200
OpusCapita Group Oy förmedlarkod: E204503
Inrikesministeriets FO-nummer: 0245992-3
Momsnummer: FI02459923

Närmare information om fakturering

Ministeriets ledning

Inrikesminister Kai Mykkänen
Kanslichef Ilkka Salmi

Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen: Överdirektör Jukka Aalto
Polisavdelningen: Överdirektör Risto Lammi
Räddningsavdelningen: Räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka
Migrationsavdelningen: Överdirektör Jorma Vuorio
Gränsbevakningsavdelningen: Gränsbevakningsväsendets biträdande chef, generalmajor Pasi Kostamovaara
Enheten för internationella frågor: Överdirektör Laura Yli-Vakkuri