Migrationsverket resultatstyrs av inrikesministeriet

Migrationsverket (Migri) styrs av inrikesministeriet. Migrationsverket behandlar utlänningars tillståndsansökningar och svarar för styrningen, planeringen och övervakningen av den praktiska verksamheten vid flyktingförläggningar för asylsökande. Migrationsverket producerar dessutom information till stöd för det politiska beslutsfattandet samt för nationellt och internationellt samarbete.

Migrationsverket resultatstyrs av inrikesministeriet, dvs. att ministeriet med verket kommer överens om budgetårets resultatmål och de resurser som målen förutsätter.