Inrikesminister

Inrikesminister Kai Mykkänen leder inrikesministeriet.

Han ansvarar för ärenden som hör till förvaltnings- och utvecklings-, polis-, räddnings-, gränsbevaknings- och migrationsavdelningarna och för ärenden som hör till ministeriets fristående enheter.