Inrikesministeriet är en sakkunnigorganisation

Arbetet vid inrikesministeriet har en samhällelig betydelse. Det ger inblick i frågor som gäller den inre säkerheten och migration. 

Beredning av lagstiftningen inom förvaltningsområdet, resultatstyrning av ämbetsverk och inrättningar som lyder under inrikesministeriet, behandling av internationella ärender och EU-ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde

Vår motiverade och sakkunniga personal arbetar för att Finland ska vara världens tryggaste land nu och i framtiden.

Arbetet utförs i team

Vi utvecklar aktivt sätten att arbeta vid ministeriet. Arbetet utförs i team, arbetspar och nätverk.

Team bildas över avdelningsgränserna vilket främjar ministeriets verksamhet som en sammanhängande helhet. I arbetet strävar vi efter ett fenomenbaserat angreppssätt. Målet är att ministeriet ska vara en samhällspåverkare som är större än sin storlek.

Vi trivs i arbetet

Arbetstillfredsställelsen vid inrikesministeriet mäts årligen genom enkäter. Hos oss är personalen mer nöjd med sitt jobb än hos staten i allmänhet.