Nödcentralsdatasystemet Erica förenhetligar mottagandet av nödsamtal

Alla de sex nödcentralerna i Finland tar i bruk ett gemensamt datasystem stegvis under 2018 och 2019. Systemet heter Erica. Det nya systemet ersätter varje nödcentrals nuvarande egna datasystem och förutom av nödcentralerna används systemet även av polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovården och Gränsbevakningsväsendet.

Genom det nya systemet kopplas nödsamtalen i första hand vidare till den nödcentral som ligger närmast den som ringer. Om denna nödcentral är överbelastad, söker systemet en ledig jourhavande vid någon annan nödcentral.