Nödcentralsdatasystemet Erica förenhetligar mottagandet av nödsamtal

Alla de sex nödcentralerna i Finland har tagit i bruk ett gemensamt datasystem. Systemet heter Erica. Det nya systemet ersättade varje nödcentrals egna datasystem och förutom av nödcentralerna används systemet även av polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovården och Gränsbevakningsväsendet.

Genom det nya systemet kopplas nödsamtalen i första hand vidare till den nödcentral som ligger närmast den som ringer. Om denna nödcentral är överbelastad, söker systemet en ledig jourhavande vid någon annan nödcentral.