Frågor och svar om totalreformen av lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen

Vid inrikesministeriet har man berett en lagreform som syftar till att förtydliga och uppdatera lagstiftningen om behandlingen av personer i förvar hos polisen. I propositionsutkastet som sändes på remiss fredagen den 9 april 2021 föreslås det att det stiftas en ny lag om behandlingen av personer i förvar hos polisen som ersätter den nuvarande lagen med samma namn.  

Frågor och svar