Avreglering vid inrikesministeriet

Ett av spetsprojekten för statsminister Sipiläs regering är att avveckla normer. Också inrikesministeriet avvecklar normer och gör medborgarnas och företagens administrativa börda lättare inom sitt eget förvaltningsområde. I synnerhet ansökan om olika tillstånd och de elektroniska tjänsterna underlättas.

Aktuella projekt

  • Bestämmelser om sotning
  • Lindring av bestämmelserna om byggande av skyddsrum
  • Tillståndsprocessen som gäller skjutvapen reformeras
  • Effektivisering av tillståndsprocesserna inom den privata säkerhetsbranschen

Inrikesministeriet deltar också i det arbete med att gallra bland kommunernas uppgifter och skyldigheter som leds av finansministeriet. Vid inrikesministeriet gäller arbetet främst räddningsväsendets uppgifter och skyldigheter.

Ministeriets lagstiftningsplan innehåller närmare information om nationella lagstiftningsprojekt och EU-lagstiftningsprojekt som pågår eller som kommer att inledas inom den närmaste tiden.

Mer information

Päivi Pekkarinen, Regeringsråd 
Inrikesministeriet, Hallinto- ja kehittämisosasto, Oikeudellinen tuki 0295488282