Avreglering vid inrikesministeriet

Ett av spetsprojekten för statsminister Sipiläs regering är att avveckla normer. Också inrikesministeriet avvecklar normer och gör medborgarnas och företagens administrativa börda lättare inom sitt eget förvaltningsområde. I synnerhet ansökan om olika tillstånd och de elektroniska tjänsterna underlättas.

Aktuella projekt

  • Bestämmelser om sotning
  • Lindring av bestämmelserna om byggande av skyddsrum

Tidigare projekt

  • Tillståndsprocessen som gäller skjutvapen reformeras
  • Effektivisering av tillståndsprocesserna inom den privata säkerhetsbranschen

Mer information

Hanna Helinko, regeringsråd 
Inrikesministeriet, Hallinto- ja kehittämisosasto, Oikeudellinen tuki 0295488230