Raja- ja merivartiostoasetuksen täytäntöönpano

Författningsändringar som följer av förordningen om den europeiska gräns- och kustbevakningen

SM001:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Europaparlamentet och rådet antog i november 2019 en ny förordning (EU) 2019/1896 om den europeiska gräns - och kustbevakningen. Projektet har till uppgift att bereda de författningsändringar som förordningen förutsätter.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM001:00/2020

Ärendenummer RVLDno-2019-1873

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 6.2.2020 – 31.12.2020

Datum för tillsättande 6.2.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Lagberedning

RP med förslag till kompletterande lagstiftning om en europeisk gräns- och kustbevakning
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 4.2.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  39/2020
  41/2020
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Syftet med propositionen är att göra de ändringar i den nationella lagstiftningen som förutsätts enligt Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning.

Ansvarig ministerSisäministeri Ohisalo

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Kontaktperson
Jaana Heikkinen, Lainsäädäntöneuvos
[email protected]

Sammandrag

Europaparlamentet och rådet antog i november 2019 en ny förordning (EU) 2019/1896 om den europeiska gräns - och kustbevakningen. Projektet har till uppgift att bereda de författningsändringar som förordningen förutsätter.

Utgångspunkter

Den europeiska gräns - och kustbevakningen inrättades 2016 genom Europaparlamentets och rådets förordning för att säkerställa en integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna i Europa. Ansvaret för kontroll och övervakning av de yttre gränserna är delat mellan gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) och medlemsstaterna, men medlemsstaterna ska alltjämt vara huvudansvariga för att förvalta sina avsnitt av de yttre gränserna.

Europaparlamentet och rådet antog i november 2019 en ny förordning (EU) 2019/1896 om den europeiska gräns - och kustbevakningen. Förordningen syftar till att effektivisera den befintliga europeiska gräns- och kustbevakningen genom att stärka Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns funktionsförmåga, effektivisera återvändandeverksamheten samt integrera det europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur) i den europeiska gräns- och kustbevakningen. I fortsättningen kommer den europeiska gräns - och kustbevakningen inte bara att omfatta Frontex och medlemsstaternas myndigheter med ansvar för gränssäkerhet, utan också medlemsstaternas myndigheter med ansvar för återvändande.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

IM Beslut

IM Beslut