Raja- ja merivartiostoasetuksen täytäntöönpano

Författningsändringar som följer av förordningen om den europeiska gräns- och kustbevakningen

SM001:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Europaparlamentet och rådet antog i november 2019 en ny förordning (EU) 2019/1896 om den europeiska gräns - och kustbevakningen. Projektet har till uppgift att bereda de författningsändringar som förordningen förutsätter.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM001:00/2020

Ärendenummer RVLDno-2019-1873

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 6.2.2020 – 31.12.2020

Datum för tillsättande 6.2.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Lagberedning

RP med förslag till kompletterande lagstiftning om en europeisk gräns- och kustbevakning
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 4.2.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  39/2020
  41/2020
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Syftet med propositionen är att göra de ändringar i den nationella lagstiftningen som förutsätts enligt Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning.

Ansvarig ministerInrikesminister Mikkonen

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Kontaktperson
Jaana Heikkinen, Lainsäädäntöneuvos
[email protected]

Sammandrag

Europaparlamentet och rådet antog i november 2019 en ny förordning (EU) 2019/1896 om den europeiska gräns - och kustbevakningen. Projektet har till uppgift att bereda de författningsändringar som förordningen förutsätter.

Utgångspunkter

Den europeiska gräns - och kustbevakningen inrättades 2016 genom Europaparlamentets och rådets förordning för att säkerställa en integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna i Europa. Ansvaret för kontroll och övervakning av de yttre gränserna är delat mellan gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) och medlemsstaterna, men medlemsstaterna ska alltjämt vara huvudansvariga för att förvalta sina avsnitt av de yttre gränserna.

Europaparlamentet och rådet antog i november 2019 en ny förordning (EU) 2019/1896 om den europeiska gräns - och kustbevakningen. Förordningen syftar till att effektivisera den befintliga europeiska gräns- och kustbevakningen genom att stärka Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns funktionsförmåga, effektivisera återvändandeverksamheten samt integrera det europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur) i den europeiska gräns- och kustbevakningen. I fortsättningen kommer den europeiska gräns - och kustbevakningen inte bara att omfatta Frontex och medlemsstaternas myndigheter med ansvar för gränssäkerhet, utan också medlemsstaternas myndigheter med ansvar för återvändande.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.