Översyn av bestämmelserna om hjälpsystemet för offer för människohandel

Översyn av bestämmelserna om hjälpsystemet för offer för människohandel

SM003:00/2022 Lagstiftningsprojekt

I projektet genomförs de föresatser om sambandet mellan hjälp till offer för människohandel och straffprocessen som skrivits in i regeringsprogrammet och görs de ändringar som behövs i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011, nedan mottagningslagen).

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM003:00/2022

Ärendenummer VN/3493/2022

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 17.2.2022 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 17.2.2022

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 2.3.2022
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  40/2022
  41/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Behövliga ändringar bereds i mottagningslagen när det gäller sambandet mellan hjälp till offer för människohandel och straffprocessen i syfte att uppnå målen i regeringsprogrammet. Vid beredningen av lagen kan man också beakta andra identifierade behov att utveckla bestämmelserna om hjälpsystemet för offer för människohandel.

Ansvarig ministerSisäministeri Mikkonen

KontaktpersonBerit Kiuru, inrikesministeriet

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Roope Jokinen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 488 362
[email protected]

Mål och resultat

I projektet genomförs de föresatser om sambandet mellan hjälp till offer för människohandel och straffprocessen som skrivits in i regeringsprogrammet. Vid beredningen ser man över de bestämmelser i den gällande mottagningslagen som är centrala med tanke på det som står i regeringsprogrammet och gör nödvändiga ändringar i lagstiftningen för att målen ska uppnås.

Vid beredningen av lagen kan man också beakta andra identifierade behov att utveckla bestämmelserna om hjälpsystemet för offer för människohandel.

Sammandrag

I projektet genomförs de föresatser om sambandet mellan hjälp till offer för människohandel och straffprocessen som skrivits in i regeringsprogrammet och görs de ändringar som behövs i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011, nedan mottagningslagen).

Utgångspunkter

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ingår flera åtgärder som syftar till att förbättra ställningen för offer för människohandel och tillgodoseendet av deras rättigheter. Enligt regeringsprogrammet ska ställningen för människohandelsoffer förbättras oavsett hur själva straffprocessen vid människohandel avancerar, och till denna del görs behövliga ändringar i mottagningslagen.

Mer om ämnet