Införande av gränsförfarandet

Lagstiftningsprojekt för införande av gränsförfarandet

SM010:00/2022 Lagstiftningsprojekt

I projektet utreds och bedöms i detalj vilka författningsändringar som behövs för att ett gränsförfarande enligt EU:s asylförfarandedirektiv ska kunna införas i Finland.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM010:00/2022

Ärendenummer VN/8021/2022

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 15.3.2022 – 31.3.2023

Datum för tillsättande 15.3.2022

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 23.5.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  25/2022
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Behövliga ändringar bereds i utlänningslagen för att gränsförfarandet enligt EU:s asylförfarandedirektiv (2013/32/EU) ska kunna införas i Finland. Det bereds också sådana bestämmelser om säkringsåtgärder som behövs för att stödja gränsförfarandet på det sätt som EU-bestämmelserna förutsätter.

Ansvarig ministerInrikesminister Mikkonen

KontaktpersonKukka Kruger, inrikesministeriet

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Mål och resultat

Syftet med projektet är att i detalj utreda och bedöma vilka författningsändringar som behövs för att ett gränsförfarande enligt EU:s asylförfarandedirektiv ska kunna införas i Finland. I projektet utreds också vilka bestämmelser om säkringsåtgärder som behövs för att stödja gränsförfarandet på det sätt som EU-bestämmelserna förutsätter.

Projektet har till uppgift att utifrån utredningsarbetet bereda de författningsändringar som behövs och att utarbeta ett förslag till regeringens proposition med förslag till ändring av utlänningslagen.

Sammandrag

I projektet utreds och bedöms i detalj vilka författningsändringar som behövs för att ett gränsförfarande enligt EU:s asylförfarandedirektiv ska kunna införas i Finland.

Utgångspunkter

Den arbetsgrupp som inrikesministeriet tillsatte den 24 november 2021 bedömde preliminärt i sin utredning (Inrikesministeriets publikationer 2022:20) de juridiska möjligheterna att förbättra metoderna att reagera på eventuella situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan som riktas mot Finland. Behovet av en utredning kom fram sommaren 2021 i samband med diskussionerna om beredskap till följd av Belarus aktiva påverkansoperation vid gränsen mot Lettland, Litauen och Polen. När det gäller lagstiftningen om asylförfarandet behandlar utredningen den EU-lagstiftning som gäller frågan och som den gällande nationella asyllagstiftningen i stor utsträckning baserar sig på. Även om EU-lagstiftningen i Finland har genomförts rätt heltäckande också till de delar som är beroende av prövning, föreslås det i utredningen vissa metoder som sannolikt skulle vara till nytta vid hanteringen av situationer med hybridpåverkan. Införandet av gränsförfarandet är en av dessa metoder. Europeiska kommissionen har också i sina förslag till följd av Belarus agerande ansett att gränsförfarandet är ett sätt att hantera inte bara situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan, utan också migrationsströmmar som redan riktar sig till landet.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.