Brexit-oleskeluoikeudet

Lagstiftningsprojekt om genomförande av vissa bestämmelser i avtalet om utträde mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

SM011:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Förenade kungariket har utträtt ur Europeiska unionen genom ett utträdesavtal av den 31 januari 2020. Projektet handlar om hur utträdesavtalet ska tillämpas på fortsatt vistelse för de medborgare i Förenade kungariket som är bosatta i Finland och för deras familjemedlemmar. Under vissa förutsättningar garanterar utträdesavtalet uppehållsrätten i Finland under resten av livet.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM011:00/2020

Ärendenummer SMDno-2020-373

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 28.2.2020 – 31.12.2020

Datum för tillsättande 13.3.2020

Lagberedning

HE laiksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen oleskeluoikeuksia koskevien eräiden määräysten täytäntöönpanosta
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 2.6.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  25/2020
  24/2020
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 94/2020

Esityksessä ehdotetaan, että erosopimuksessa määrättyä hakumenettelyä sovelletaan Suomessa, kun Suomessa asuvien Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä Euroopan unionin oikeuteen perustuva oleskeluoikeus vaihdetaan hakemuksesta erosopimuksen mukaiseen oleskeluoikeuteen. Ehdotetaan, että laki tulee voimaan 1.10.2020, koska tällöin alkaisi määräaika, jolloin erosopimuksen mukaisia oleskeluoikeuksia voisi alkaa hakea.

Ansvarig ministerSisäministeri Ohisalo

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2020

Mål och resultat

Erosopimus on unionisopimus ja sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. Se kuitenkin sisältää säännöksiä, joiden osalta jäsenvaltioiden tulee päättää täytäntöönpanosta nimenomaisesti. Lainsäädäntöhankkeen tavoitteena on säätää lailla erosopimuksen tällaisten säännösten täytäntöönpanosta. Koska erosopimusten mukaisten oleskeluoikeuksien hakemisen on ilmoitettu alkavan 1. päivänä lokakuuta 2020, lain pitää tulla voimaan viimeistään tuolloin.

Sammandrag

Förenade kungariket har utträtt ur Europeiska unionen genom ett utträdesavtal av den 31 januari 2020. Projektet handlar om hur utträdesavtalet ska tillämpas på fortsatt vistelse för de medborgare i Förenade kungariket som är bosatta i Finland och för deras familjemedlemmar. Under vissa förutsättningar garanterar utträdesavtalet uppehållsrätten i Finland under resten av livet.

Utgångspunkter

Iso-Britannia on eronnut EU:sta 31.1.2020. Ero on toteutunut erosopimuksella. Eron jälkeen on alkanut sopimuksessa määritelty siirtymäkausi 31.12.2020 asti, jonka aikana vapaata liikkuvuutta sovelletaan normaalisti. Erosopimuksen oikeuksilla on vaikutusta vasta 1.1.2021 alkaen.

Erosopimus on unionisopimus. Sitä sovelletaan sellaisenaan ja se velvoittaa suoraan, mutta siinä on säännöksiä, joista tulee kansallisesti säätää niiden täytäntöönpanosta. Tällaisia säännöksiä on muutama, ja ne liittyvät oleskeluoikeuksien hakemisen menettelyihin ja aikatauluihin.