Granskning av lagstiftningen som reglerar upprätthållandet av gränssäkerheten (del 1)

SM012:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Syftet med projektet är att granska lagstiftningen som reglerar upprätthållandet av gränssäkerheten speciellt för att förbereda sig för situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM012:00/2022

Ärendenummer VN/9938/2022

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 11.4.2022 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 11.4.2022

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Tavoite Trygghetskänslan förstärks och säkerhetsmyndigheternas funktionsförmåga försäkras

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av gränsbevakningslagen
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 26.4.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  35/2022
  23/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 100/2022

Tarkistetaan rajaturvallisuuden ylläpitämiseen liittyvää lainsäädäntöä erityisesti muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen varautumiseksi.

Ansvarig ministerSisäministeri Mikkonen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Anne Ihanus, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 421 608
[email protected]

Kontaktperson
Sanna Palo, Osastopäällikkö
tel. 0295 421 601
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med projektet är att förbättra Gränsbevakningsväsendets befogenheter att förbereda sig för och besvara olika störningar under normala omständigheter. I projektet förbereds särskilt nödvändiga ändringar av lagstiftningen för att reagera på situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan.

Sammandrag

Syftet med projektet är att granska lagstiftningen som reglerar upprätthållandet av gränssäkerheten speciellt för att förbereda sig för situationer där migration utnyttjas som ett verktyg för hybridpåverkan.

Utgångspunkter

Rajavartiolaitoksen mahdollisuuksia varautua ja vastata tehokkaasti erilaisiin normaaliolojen häiriötilanteisiin täydennettiin 1.4.2019 voimaan tulleilla lakimuutoksilla (HE 201/2017 vp). Sääntelyn ajantasaisuuden varmistaminen on kuitenkin aiheellista merkittävästi muuttuneen toimintaympäristön vuoksi.

Sisäministeriön 24.11.2021 asettama työryhmä arvioi tekemässään selvityksessä (sisäministeriön julkaisuja 2022:20) alustavasti oikeudellisia mahdollisuuksia parantaa keinoja vastata mahdolliseen Suomeen kohdistuvaan muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen. Selvityksen tarve syntyi kesällä 2021 Valko-Venäjän Latvian, Liettuan ja Puolan rajoilla aloittaman aktiivisen vaikutusoperaation seurauksena käydyistä valmiuteen ja varautumiseen liittyvistä keskusteluista. Työryhmä arvioi asiaa ensisijaisesti sisäasiainhallinnon lainsäädännön näkökulmasta ja tarkastelun kohteena olivat ulkomaalaislaki (301/2004), laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta (746/2011) ja rajavartiolaki (578/2005). Rajaturvallisuutta koskevan lainsäädännön osalta tunnistettiin useita selvitettäviä ja tarkemmin arvioitavia asiakokonaisuuksia. Hankkeessa arvioidaan, mitkä sisäministeriön selvityksessä tunnistetut rajavartiolainsäädännön muutostarpeet ovat kiireellisimpiä ja valmistellaan niitä koskevat säädösehdotukset.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

IM Beslut

IM Beslut