Ändring av polisförvaltningslagen

Ändring av polisförvaltningslagen

SM016:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Projektet har till uppgift att bereda behövliga författningsändringar som gäller polisförvaltningens anmälningsskyldighet samt utnämningsbehörigheten i fråga om tjänsten som polischef för en polisinrättning och de därmed anslutna tjänstemannarättsliga bestämmelserna.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM016:00/2019

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 16.10.2019 – 31.5.2020

Datum för tillsättande 16.10.2019

Lagberedning

Regeringens proposition med förslag till ändring av polisförvaltningslagen

Riksdagens svar EV 67/2020

Inom projektet bereds behövliga författningsändringar som gäller polisförvaltningens anmälningsskyldighet samt utnämningsbehörigheten i fråga om tjänsten som polischef för en polisinrättning och de därmed anslutna tjänstemannarättsliga bestämmelserna.

Ansvarig ministerSisäministeri Ohisalo

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2020

Kontaktperson
Riitta Aulanko, Hallitusneuvos
tel. +358 295 488 569

Kontaktperson
Anna Kivimäki, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 488 331

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on selkeyttää poliisihallinnon säädettyä ilmoitusvelvollisuutta sekä selkeyttää ja muuttaa poliisilaitoksen päällikön nimittämistoimivaltaa ja siihen liittyvää muuta virkamiesoikeudellista sääntelyä.

Sammandrag

Projektet har till uppgift att bereda behövliga författningsändringar som gäller polisförvaltningens anmälningsskyldighet samt utnämningsbehörigheten i fråga om tjänsten som polischef för en polisinrättning och de därmed anslutna tjänstemannarättsliga bestämmelserna.

Mer om ämnet

IM Beslut
IM Beslut