Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi

SM018:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain(xx/2019)voimaantulosäännöstä.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM018:00/2019

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 1.5.2019 – 30.8.2019

Datum för tillsättande 1.5.2019

Lagberedning

HE laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 24.4.2019
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  24/2019
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 4/2019

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 15 päivänä heinäkuuta 2019 voimaan tulevan ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulo- ja siirtymäsäännöstä. Siirtymäsäännöstä ehdotetaan muutettavaksi niin, että tietyt sähköisen asioinnin käyttöön liittyvät säännökset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2020, kun poliisin asetietojärjestelmän uudistettu versio, joka mahdollistaa sähköisen asioinnin käyttämisen aselupiin liittyvissä asioissa, on käytössä.

Ansvarig ministerSisäministeri Ohisalo

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2019

Mål och resultat

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 1.11.2019 voimaan tulevan
ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä.
Säännös ehdotetaan muutettavaksi niin, että tietyt sähköisen asioinnin
käyttöön liittyvät säännökset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2020, kun poliisin asetietojärjestelmän uudistettu versio, joka mahdollistaa sähköisen asioinnin käyttämisen aselupiin liittyvissä asioissa, on käytössä.

Sammandrag

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain(xx/2019)voimaantulosäännöstä.

Mer om ämnet

IM Beslut

IM Beslut