Beredskap för massinvandring

Utveckling av lagstiftning som gäller beredskap för massinvandring

SM025:00/2020 Lagstiftningsprojekt

I projektet bereds bestämmelser som förtydligar lagstiftningen för att ha beredskap för massinvandring.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM025:00/2020

Ärendenummer VN/6071/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 31.8.2020 – 31.3.2022

Datum för tillsättande 31.8.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Lagberedning

RP med förslag till lagstiftning för att utveckla beredskapen för massinvandring
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 18.1.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 40/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 186/2021

I projektet bereds bestämmelser som förtydligar lagstiftningen för att förbättra beredskapen inför massinvandring.

Ansvarig ministerInrikesminister Mikkonen

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Jorma Kantola, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 488 215
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeessa täsmennetään kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) sääntelyä laajamittaiseen maahantuloon varautumisesta.

Valmistellaan säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettuun lakiin (116/2002) säännökset, jotka antavat mahdollisuuden kasvattaa säilöönottokapasiteettia normaaliajan häiriötilanteissa nykyistä nopeammin.

Valmistellaan kansalliseen lainsäädäntöön säännökset Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tukeen turvautumisesta. Sääntelyn taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 439/2010, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta.

Sammandrag

I projektet bereds bestämmelser som förtydligar lagstiftningen för att ha beredskap för massinvandring.

Utgångspunkter

Vuonna 2015 Suomeen saapui äkillisesti suuri määrä turvapaikanhakijoita pääosin Ruotsin kautta ja myös Venäjältä. Valtakunnallista ja alueellista valmiussuunnittelua on vuoden 2015 tapahtumien jälkeen edistetty ja viranomaisten osaamista, riskien arviointia ja keskinäistä yhteistyötä kehitetty. Maahanmuuttovirasto on päivittänyt valmiussuunnitelmaansa ja tukenut alueellista valmiussuunnittelua yhteistyössä alueviranomaisten kanssa. On myös tunnistettu lainsäädännön muutostarpeita normaaliolojen häiriötilanteiden hallinnan parantamiseksi.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.