Lainsäädäntöhanke rahoitusdirektiivin täytäntöönpanemiseksi

Lagstiftningsprojekt för genomförande av direktivet om tillgång till finansiell information och andra uppgifter

SM035:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Uppgiften är att bereda de lagändringar som behövs med anledning av direktivet om tillgång till finansiell information och andra uppgifter ((EU) 2019/1153) i form av en regeringsproposition samt de förordningsändringar som har samband med dem. I projektet utarbetas förslag till andra behövliga författningsändringar som har samband med det fjärde och det femte penningtvättsdirektivet.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM035:00/2019

Ärendenummer SMDno-2019-1504 , VN/6203/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 10.1.2020 – 31.12.2020

Datum för tillsättande 10.1.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Lagberedning

RP med förslag till en lag om centralen för utredning av penningtvätt och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagens svar EV 70/2022

Syftet med direktivet är att förbättra möjligheterna för de myndigheter som utreder penningtvätt och de myndigheter som svarar för att förebygga, avslöja, utreda eller lagföra brott när det gäller allvarliga former av brottslighet att få tillgång till finansieringsuppgifterna för att förbättra dessa myndigheters beredskap att undersöka ekonomisk brottslighet samt att främja samarbetet mellan myndigheterna. Enligt direktivet ska medlemsstaterna utse de nationella behöriga myndigheter som har befogenheter att komma åt bankkontoregistren och göra sökningar i dem. I direktivet regleras informationsutbytet mellan de myndigheter i medlemsstaterna som utreder penningtv

Ansvarig ministerInrikesminister Mikkonen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Elina Rantakokko, Erityisasiantuntija
tel. +358 50 461 5191
[email protected]

Sammandrag

Uppgiften är att bereda de lagändringar som behövs med anledning av direktivet om tillgång till finansiell information och andra uppgifter ((EU) 2019/1153) i form av en regeringsproposition samt de förordningsändringar som har samband med dem. I projektet utarbetas förslag till andra behövliga författningsändringar som har samband med det fjärde och det femte penningtvättsdirektivet.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.