Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen väliaikaisesta muuttamisesta

VM152:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer VM152:00/2019

Projektets arrangör finansministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

HE laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen väliaikaisesta muuttamisesta
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 7.11.2019
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  12/2020
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar-

Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolaissa säädetyn tasoitusperusteen korottamista väliaikaisesti vuosien 2021-2023 tasoituksia varten 0,46 prosenttiin.

Ansvarig ministerValtiovarainministeri Lintilä

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2020

Kontaktperson
Petri Syrjänen, Budjettineuvos