Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta

VM152:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer VM152:00/2019

Projektets arrangör finansministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 7.11.2019
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  12/2020
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

I denna proposition föreslås det att avräkningsgrunden enligt självstyrelselagen för Åland höjs till 0,47 procent.

Ansvarig ministerValtiovarainministeri Kulmuni

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2020

Kontaktperson
Petri Syrjänen, Budjettineuvos

Mer om ämnet