Att bygga upp säkerheten är en gemensam sak - genom att spela blir det lite roligare!

Ett nytt utbildningsspel om inre säkerhet, dvs. STOP-spelet, lär de unga kunskaper och färdigheter om ett säkert liv med hjälp av ett digitalt kortspel. I spelet möter de unga olika utmanande situationer ur det verkliga livet som skapar känslan av otrygghet. Ungdomarna funderar på lösningar tillsammans med klasskompisarna genom att diskutera, under ledning av läraren. Spelets budskap är att man genom ens egen verksamhet kan påverka den egna säkerheten och andras säkerhet.

STOP-spelet, dvs. Utbildningsspelet om inre säkerhet, är ett digitalt kortspel som finns på adressen www.arjenturvallisuus.fi. Målet med STOP-spelet, som riktar sig till högstadieelever, är att öka elevernas kunskaper om den inre säkerheten och ge färdigheter att hantera svåra situationer som gäller säkerheten. I den grundläggande utbildningen stöds eleverna i att se med tillförsikt på framtiden. Detta spel har samma mål: att spela och gå igenom spelupplevelsen bidrar till elevernas egenmakt till följd av att de kan finna lösningar i svåra situationer. Det har också publicerats en lärarguide (på finska) till STOP-spelet. Den svenskspråkiga versionen publiceras lite senare. Lärarguiden erbjuder pedagogiska reflektioner över säkerheten och praktiska tips för behandling av olika teman i undervisningen.

I STOP-spelet behandlas utmaningarna i vardagen och känslan av otrygghet tillsammans

I sin vardag behöver ungdomarna många slags kunskaper som gäller säkerheten. De måste kunna röra sig och handla på ett tryggt sätt i olika omgivningar och ta hand om sig själva och andra. Med tanke på samhället är säkerhetskunskaperna nyckelkunskaper, och särskild vikt ska fästas vid att dessa kunskaper upprätthålls. Skolan är en trygg gemenskap där dessa kunskaper kan övas - exempelvis med hjälp av detta spel.

Färdigheterna i vardagen och att ta hand om sig själv är i läroplanen ett omfattande kompetensområde (L3) som spelande av detta spel och genomgång av spelupplevelsen stödjer. I spelet får de unga fundera på sådana valsituationer vid hantering av vardagen som gäller t.ex. hälsa, människorelationer, den allt mer tekniska vardagen, privatliv och personliga gränser i förhållande till säkerheten.

Spelet kan spelas t.ex. på lektioner i hälsokunskap och samhällslära. Ett bärande tema i spelet är multimodala färdigheter i synnerhet i digitala gemenskaper, och därför stödjer spelandet också utvecklingen av mediekunskaper.

Hur spelar man STOP-spelet?

  • För att spela behöver du en smarttelefon, surfplatta eller dator.
  • Spelet innehåller sammanlagt ca 65 kort av vilka spelet slumpmässigt lottar ut 26 kort för varje spelomgång.
  • En spelomgång tar ca 5 minuter, men det lönar sig att reservera minst en halv timme för spelandet med förberedelser och genomgång.
  • I början av spelsituationen kan läraren visa spelet på skärmen och leda eleverna till spelet genom att gå igenom några kort tillsammans med dem, varefter eleverna kan spela spelet.
  • Spelet är avsett att spelas ensam, men man kan också spela parvis och diskutera olika alternativ tillsammans med kompisen.

Med hjälp av spelet mot utslagning och otrygghetskänsla bland unga

Utslagning av unga är en av de stora utmaningarna för den inre säkerheten. Att öka ungdomarnas säkerhetskunskaper och att uppmuntra dem till aktiv verksamhet för att stärka egen välfärd kan för sin del bidra till förebyggande av utslagningsspiralen. Det är viktigt att stödja de unga i att behandla sina rädslor och känslor av osäkerhet. Förebyggandet av utslagning bland ungdomar är också ett av målen i strategin för den inre säkerheten.

Försökskulturen möjliggjorde genomförandet av spelet

Inrikesministeriet stödjer digitaliseringens möjligheter genom att utnyttja försökskulturen. Försökskulturen möjliggör genomförandet av små försök där man kan testa hur användbar och tillgänglig en tjänst är eller tjänstens nya kommunikativa genomförande.

STOP-spelet är ett av de första projekt vid inrikesministeriet som utnyttjar försökskulturen och främjar digitaliseringen. Spelet erbjuder ungdomarna och skolorna en ny kanal att behandla teman som gäller säkerheten i vardagen.

Mer information